Tuesday, 30 January 2018 15:30

Het kan wel: een eeuwenoude wegel laten erkennen als trage weg

Langverwacht goed nieuws uit Gent! Drie rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg hebben zich op vrijdag 5 januari 2018 uitgesproken over het al dan niet bestaan van een oude trage weg, de Ganzendrieswegel. Hierover bestond al sinds 2012 discussie tussen een Gentse buurt, projectontwikkelaar Upgrade Estate (die het terrein wil bebouwen) en het Gentse stadsbestuur. Met een duidelijk vonnis krijgen de buurtbewoners nu gelijk van de rechters: op de Ganzendrieswegel rust een publiek recht van doorgang. De wegel mag dus niet bebouwd worden. Enige duiding is op zijn plaats.

Een korte terugblik op de procedures over de Ganzendrieswegel TW2 2015 098

Alles begon in 2012 toen de nv Upgrade Estate liet weten studentenvoorzieningen te willen bouwen op deze trage weg. Tijdens het openbaar onderzoek tekenden buurtbewoners bezwaar aan tegen de plannen omdat er een eeuwenoude weg over het terrein loopt. Ze leverden een karrenvracht  bewijsmateriaal aan om aan te tonen dat het om een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang (kortweg PRED) gaat: tientallen kaarten, documenten, luchtfoto’s, privéfoto's en nog meer getuigenissen van buren en mensen die hier vroeger woonden.

Toch verwierp de stad het bezwaar "omdat de weg niet is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen", en het - volgens de stad - over een "gedoogzaamheid" zou gaan.

Intussen bleef de weg in gebruik. Op de Ontmoetingsdag van Trage Wegen in maart 2015, vertelde het Buurtcomité Ottergemse Dries over hun strijd tijdens een wandeling langs de weg (zie foto hierboven). Nauwelijks een maand later, in april 2015, werd de weg hermetisch afgesloten, wat tot heel wat verontwaardiging leidde. Tot vandaag is niet duidelijk wie de weg afsloot.

Het buurtcomité bleef strijdvaardig en startte een juridische procedure op. Dat was het laatste redmiddel om de weg te heropenen. Na bijna 3 jaar juridische strijd, heeft de rechtbank van Eerste Aanleg van Gent nu een duidelijke uitspraak gedaan. In het vonnis lezen we: "Zowel VDB Concept (Upgrade Estate, nvdr.) als de stad Gent worden veroordeeld om de wegel opnieuw open te stellen. VDB Concept is eigenaar van de bedding van de wegel maar de stad Gent heeft ook domaniale rechten op deze weg en dient deze voor het publiek in het algemeen in stand te houden en hiervoor desnoods instandhoudingswerken uit te voeren die tot doel hebben het verder verkeer in stand te houden of te verbeteren."

Van een overwinning gesproken. Bovendien is het de eerste keer dat een vonnis zo duidelijk de onderhoudsplicht bevestigt van een lokaal bestuur als wegbeheerder van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Een ander interessant punt in het vonnis is de duidelijke stelling dat "publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang" niet teloor gaan door verjaring. Eenvoudig gesteld: een keer dat een PRED is ontstaan, kan ze alleen maar door het lokaal bestuur zelf worden afgeschaft.

Met dit vonnis boekte het Buurtcomité Ottergemse Dries dus zijn tweede succes, na de openstelling van een andere oude weg over het terrein van het nabijgelegen Universiteit Ziekenhuis Gent in 2015.

Duurzame toekomst

Ganzendrieswegel januari 2018Hoe moet het nu verder? In januari 2018 was de weg nog steeds afgesloten (zie foto). Nadat het vonnis van de rechtbank door alle partijen aanvaard is, moet de weg binnen een maand terug worden opengesteld.

In principe kan de stad Gent de Ganzendrieswegel nog steeds afschaffen via de gemeenteraad. Dit lijkt weinig waarschijnlijk, wetende dat de stad er volgens haar beleidsplan alles aan wil doen om trage wegen te herwaarderen. Bevoegd Gents schepen Sven Taeldeman (sp.a) verklaarde reeds in de pers dit niet te zullen doen.

Studentenvoorzieningen én eeuwenoude trage weg: het kan wel?

Er dient zich in elk geval een nieuwe kans aan om de bouwplannen en de Ganzendrieswegel met elkaar te laten samensporen. Buurtcomité Ottergemse Dries stelt het zo: "Als buurt hebben wij aan den lijve ondervonden hoe belangrijk zo'n trage weg is voor het sociale contact tussen buren, het samenleven met de studenten én de veiligheid in de buurt. De stad weet dat ook. Wij zijn er dan ook dan overtuigd, nu de rechtbank het historische bestaan van de weg heeft onderkend, we samen een nieuwe start kunnen nemen en de projectontwikkelaar zijn bouwplannen zal kunnen bijsturen in het algemeen belang."

Volgens Trage Wegen is dit vonnis een belangrijk precedent. Bouwblokken doorsteekbaar maken is een goede praktijk. Lokale besturen kunnen en moeten hier juist het verschil maken als ze in onderhandeling treden met private ontwikkelaars.

Trefdag

Geïnspireerd door het verhaal van de Ottergemse Dries? Hannes De Zutter van het buurtcomité neemt deel aan de tafelgesprekken tijdens de komende Trefdag Trage Wegen (24 maart 2018 in Herzele). Alle info vind je op www.tragewegen.be/trefdag.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.