Mag gemotoriseerd vervoer door een voetweg?

Een voetweg mag door alle vormen van verkeer gebruikt worden, zolang de breedte van de voetweg dit toelaat. Dikwijls denkt men dat een voetweg enkel bestemd is voor voetgangers, wat niet zo is. Op een voetweg mogen dus ook ruiters, mountainbikers, gemotoriseerde tweewielers... Iets anders is natuurlijk of dit wenselijk is. Beperkingen van het gebruik, bijvoorbeeld in het verkeersreglement, kunnen ingesteld worden door de gemeenteraad.

Het is aan de gemeenteraad om de bestemming van de (voet)weg te beperken: aanvullend verkeersreglement, met goedkeuring door de Vlaams minister van Mobiliteit (voor kleine buurtwegen is dit laatste niet veel meer dan een formaliteit). Een reglement is bedoeld om wegens het algemeen belang extra maatregelen te nemen ter wille van de veiligheid. Dit zou bijvoorbeeld verantwoord kunnen worden indien die voetweg geregeld door zwakke weggebruikers gebruikt wordt.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.