Wednesday, 07 June 2017 02:00

Vraag van de maand - Hoe bewijs je het bestaan van een trage weg? (deel 1: oude kaarten en recent gebruik)

Meer en meer krijgen we vragen over het leveren van een bewijs voor het bestaan van een trage weg. Snel gevraagd, niet zo heel erg snel beantwoord. Ten eerste: omdat er juridisch gezien verschillende soorten trage wegen zijn. Ten tweede: omdat het te leveren ‘bewijs’ op alle soorten manieren mag geleverd worden. Een korte reeks dringt zich op, waarvan in dit e-zine het eerste deel.

Allereerste vraag: over welk soort trage weg hebben we het eigenlijk? Bewijsproblemen komen hoofdzakelijk voor bij 2 juridische statuten. Bij buurtwegen (>>http://www.tragewegen.be/ik-heb-een-vraag/faq/detail/detail/27?theme=41)is er de bewijslast in het kader van artikel 10 uit de Buurtwegenwet. Deze houdt in dat je steeds zal moeten kunnen aantonen dat een weg ook daadwerkelijk door de gemeente werd ‘in bezit genomen’. Zonder te veel in details te treden, dat kan al eens lastig zijn. Vermits de inschrijvingen in de Atlas der Buurtwegen hoofdzakelijk dateren van de periode 1842 tot 1845, zal het bewijs leveren van een effectief publiek gebruik gedurende niet evident zijn. Ondertussen zijn we bijna 175 jaar verder. Wanneer het gebruik van de betrokken voetweg nergens werd beschreven, noch opgenomen in verklaringen, lijkt dit een quasi onmogelijke bewijsvoering.

Vooral de wat oudere rechtsleer is verhelderend. Onder meer Marcotty (De la voirie publique par terre, Brussel Bruylant, 1930, p. 76) stelt dat wanneer er op het terrein een wegzate zichtbaar is die als een openbare weg publiek wordt gebruikt, de gemeente geen verdere daden van bezit moet stellen om na 10 of 20 jaar aanspraak te kunnen maken op het buurtwegenstatuut. Oud kaartmateriaal dus als bewijsvoering, dus.

Ook bij publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang (die niet het statuut van buurtweg hebben) is het raadplegen van oude kaarten minstens even belangrijk. Het kunnen aantonen van een periode 30 jaar van ongestoord, ondubbelzinnig gebruik door het publiek is nodig om bij een betwisting te kunnen gaan spreken van een dergelijk statuut.

Tijdreizen, makkelijker dan ooit

In dit digitale tijdperk is tijdreizen eenvoudiger dan ooit geworden. De mensen van Open Street Map België brachten heel wat op het internet beschikbaar kaartmateriaal samen op één webpagina: play.osm.be/historischekaart.html. Het levert een tijdreeks aan historisch kaartmateriaal op van de 18de eeuw tot nu. Leuk is dat je het huidige stratenpatroon bovenop de historische kaarten kan leggen. Klik gewoon rechtsboven op het laagjes-icoon en kies je historische kaart naar keuze.

Sporen van gebruik

Maar er is meer. Bovenop het kaartmateriaal kan je ook de gegevens van joggers en fietsers toevoegen die de Strava-app gebruiken voor hun tochten. Toegegeven, deze data is fragmentair, maar je krijgt wel al snel een indicatie of deze of gene trage weg ook nog recent door het publiek gebruikt werd. Handig als je het argument moet pareren ‘dat er toch niemand de weg meer gebruikte’. Hieronder: enkele voetwegen in Bottelare (Merelbeke) die niet meer op de topografische kaart van 1989 te zien waren, maar toch vandaag (terug?) door joggers worden gebruikt. Dat toont de Strava-data duidelijk aan.

Nog meer gebruik. Talrijke wandelaars, fietsers, mountainbikers, … delen hun GPS-tracks via Openstreetmap.org. Deze virtuele voetstappen vormen samen een sporen-in-de-sneeuw kaart van het weggebruik. Ook deze info is verre van volledig, maar biedt vandaag al een onschatbare bron van informatie over het feit of een wegje al dan niet in gebruik is.

Het beeldje hieronder maakt dit duidelijk: een wegje dat zichtbaar was op de topografische kaart van 1904 (Moortsele, Oosterzele), werd duidelijk nog recent door een wandelaar gebruikt. Op het terrein is er enkel akkerland te zien. In niet-digitale tijden zou dergelijk gebruik onopgemerkt blijven, vandaag kunnen we een deel van deze passages terugvinden.

Het leuke is dat je steeds de link van de kaarten ook kan kopiëren om de weergave te laten zien aan iemand anders. Erg handig.

In een volgende editie gaan we aan de hand van enkele vonnissen dieper in op enkele andere aspecten van de bewijsvoering. Maar nu wensen we u alvast veel tijdreisplezier.

Hoe bewijs je het bestaan van een trage weg - deel 2

 

 

Bewaren

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.