Wednesday, 02 September 2015 17:22

VLM uit de bocht in ruilverkaveling Willebringen

Trage wegen vzw heeft een bijzondere band met de ruilverkaveling Willebringen in het Haspengouwse landschap van Boutersem, Hoegaarden en Tienen. In 2003 stelde de lokale Natuurpunt-afdeling Velpe-Mene haar 'memorandum van Willebringen' voor, naar aanleiding van de geplande betonnering van een uniek netwerk aan onverharde veldwegen, holle wegen en kasseiwegen.

De initiatiefnemers hielden een warm en gedocumenteerd pleidooi voor trage mobiliteit en de landschaps- en natuurwaarden van landelijke wegen. Het memorandum werd opgepikt door de kersverse vzw Trage wegen en tekende mee de krijtlijnen uit van onze beleidswerking. De Vlaamse Landmaatschappij en het ruilverkavelingscomité pikten het signaal van Velpe-Mene op en na jaren van overleg werd een compromis bereikt over de aanpak van de wegenwerken en het delicate evenwicht tussen verharde en onverharde wegen.


Deze zomer werden dan de plannen van de eerste wegenwerken in openbaar onderzoek gebracht. Bij het inkijken stelde Natuurpunt Velpe-Mene vast dat het compromis uit het goedgekeurde ruilverkavelingsplan nu overboord blijkt gegooid. Op 12,5 km wegenwerken verdwijnen bijkomend twee kasseiwegen en één onverharde weg onder een laag beton. Daar bovenop krijgen de zogenaamde tweesporenwegen bredere betonstroken aangemeten met in het midden een schaamstrook van 60 cm breed.


Een onbegrijpelijke facelift, vindt Natuurpunt Velpe-Mene. Trage Wegen vzw deelt dit onbegrip en begriipt niet waarom VLM 20 jaar praktijkervaring in trage mobiliteit overboord gooit. Met deze verhardingen en bredere betonsporen verdwijnt elke landschappelijke meerwaarde en werken deze wegen niet meer ontradend voor sluipverkeer. Naast hinder voor landbouwverkeer brengt dit ook onveilige situaties voor fietsers en wandelaars met zich mee. Met correct uitgevoerde tweesporenwegen en ontradende maatregelen zoals kasseistroken aan kruispunten kan dit nochtans vermeden worden.
Trage Wegen tekent zelf ook bezwaar en zal er op aandringen dat VLM in Willebringen alsnog haar bocht herpakt en de samen opgebouwde kennis en praktijkervaring rond trage wegen toepast in dit uniek stukje Haspengouws landschap.

 

Toeschrift bij foto's: 'Het goedgekeurd structuurplan opteert voor tweesporenwegen met stroken van 1 m beton en 1 m grasstrook. Op die manier worden ze landschappelijk inpasbaar en wordt de natuurwaarde van onverharde wegen deels beschermd. Als deze wegen nu vervangen worden door 1,2 m beton en 60 cm gras (of steenslag zoals op de foto) worden dit eigenlijk verkapte betonwegen die geen functie meer hebben voor ruiters en joggers en des te meer sluipverkeer aantrekken.

 

Willebringen 2

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.