Monday, 04 May 2015 11:53

Vraag van de maand: Als je eigendom langs een buurtweg ligt, mag je dan een poortje plaatsen dat toegang geeft tot je eigendom?

Onlangs kregen we de vraag binnen van een gemeentelijke technische dienst. De situatie: een eigenaar (A) van een perceel grond gelegen langs een buurtweg vraagt of een andere eigenaar (B) van het perceel met de buurtweg erop hem kan verbieden een poortje in zijn afsluiting te plaatsen om zijn eigendom via de voetweg te ontsluiten. Eigenaar B kan dit niet verhinderen.

Een weg uit de atlas der buurtwegen is een administratiefrechtelijke openbare weg, zelfs al ligt deze op private grond. In dat geval zijn die buren er de aangelanden van. Aangelanden van openbare wegen in administratiefrechtelijke zin genieten bijzondere rechten: het recht van uitzicht, waterafloop en het recht van toegang. Volgens het Hof van Cassatie kunnen deze rechten worden uitgeoefend, in zover ze niet in tegenspraak zijn met het openbaar gebruik van de weg door het publiek (Cass., 4 juni 1959, R.W., 1960-61, 26.)

De eigenaar van de bedding van de weg (B) kan dus niet verhinderen dat eigenaar A zijn recht van toegang uitoefent door een poort te plaatsen die op deze weg uitkomt. Deze poort mag in principe niet "op de weg" uitdraaien, want dat zou een voetganger of een fietser kunnen hinderen.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.