Monday, 04 May 2015 11:53

Loftrompet voor gemeente Zemst?

Vorige editie van dit e-zine bliezen we nog maar eens de loftrompet voor de gemeente Zemst omdat ze voetweg 45 terug openstellen. Maar volgens sommigen schalde die trompet ietwat onterecht. Dan Maertens, tragewegenliefhebber uit Zemst, legt uit waarom.

"Elke meter heropende trage wegen is meer dan welkom. Zeker als je weet dat sinds de opmaak, vorige zomer, van een inventaris van de trage wegen in Zemst (door vrijwilligers) er opnieuw al meer dan 4 km wegjes ontoegankelijk gemaakt zijn. Dus meer dan "Halleluja" voor het heropenen van 229 m van de Broekweg (in de Atlas van de Buurtwegen sentier 45 Broekweg genoemd). En vooral dank aan de mensen die dit gerealiseerd hebben. Tevens sta ik als één man achter hen als ik hierbij een oubollige slogan inroep: " Dit is maar een begin, wij gaan door met de strijd."

Inderdaad, ik lees hier in Zemst al geruime tijd bij de gemeente en de provincie (die eindverantwoordelijke is voor de Atlasvoetwegen) dat de 45 zal "geherwaardeerd", "gevaloriseerd"... worden. Maar bij nader inzicht is men is erg selectief bij het heropenen van deze atlasweg. Het grootste van deze kilometerslange voetweg deel blijkt ontoegankelijk te blijven. Alleen al in Hofstade is de lengte van de Broekweg 2.309 m (Tabellen bij de Atlas), ofwel 10 maal meer dan wat nu toegankelijk wordt... En laat ons het deel in Elewijt maar buiten beschouwing laten...

Nu vragen dat, na de brug over de Barebeek, er ook een tunnel onder de spoorlijn komt en de vijver van het Blosodomein deels gedempt wordt zal er waarschijnlijk wel wat over zijn, maar ook in dit dossier moeten de bevoegde overheden de wet naleven en dit administratief regulariseren. Maar voor de trage weggebruiker is het veel belangrijker dat het bijvoorbeeld het deel richting kanaal terug toegankelijk worden. Van de brug over de Barebeek naar het kanaal toe gaat het om slechts 2 eigenaars. Het grootste deel van het tracé ligt er, alleen is het door kreupelhout overwoekerd, de 2de aangelande heeft het via een weideafsluiting ingepalmd....

Dus ja, Broekweg heropend? Voorlopig lijkt hij grotendeels een vogel voor de kat... Maar laten we er op z'n minst zo veel mogelijk van redden. Meer dan die eerste 229 meter. En een paar korte eindjes illegaal ingepalmde openbare weg terug toegankelijk maken hoeft geen 10-jarenplan te vergen...."

ScreenHunter 01 Apr. 30 17.19Ook benieuwd naar de trage wegen in Zemst? Bekijk dan zeker de nieuwe wandelkaart van groot Zemst op https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?authuser=0&hl=en&mid=zyP6EKRJDi2s.k0Md_GE4QU3Q

Deze kaart zou graag uitgroeien tot een tragewegennetwerk rond Mechelen! Ben jij ook onder de indruk, bekend met de trage wegen in de regio (Kampenhout, Mechelen, Boortmeerbeek, Bonheiden) en help je graag mee? Laat ons zeker iets weten!

 

Rode stippellijn: het gedeelte van de voetweg 45 waar nog geen initiatief tot heropening is.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.