Wednesday, 01 April 2015 13:49

Vraag van de maand: Is een “chemin particulier” ook een buurtweg?

Deze vraag van de maand lijkt op een lesje uit de cursus “Atlas der Buurtwegen lezen voor gevorderden”. In de praktijk worden we alsmaar vaker met deze vraag geconfronteerd. Op de Atlassen staan er niet alleen maar chemins en sentiers met een nummer, maar ook “Chemin particulier” of “Chemin privé”, “Avenue particulière”, “Sentier particulier”, “Bijzondere weg”, … en ga zo maar door. Zijn dat soort wegen ook buurtwegen? Jazeker, zo leert het Hof van Cassatie ons.

Het cassatiearrest van 22 april 1983 samengevat: “Luidens de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen verkrijgt een weg het kenmerk van buurtweg door zijn inschrijving in de atlas van de gemeente, wanneer geen tijdig bezwaar van de belanghebbenden is ingediend en binnen tien of twintig jaar geen daad is verricht waardoor de verkrijgende verjaring van de gemeente, die berust op een openbaar gebruik van de weg, werd gestuit; deze wet maakt geen onderscheid tussen wegen waarvan de aardebaan eigendom is van de gemeente en wegen waarvan de aardebaan eigendom is van een particulier.

Het Hof van Cassatie bevestigde daarmee het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Turnhout over een weg die in de Atlas van de buurtwegen stond ingeschreven als “chemin particulier”. Volgens de eigenaar van de weg in kwestie stond het privaat karakter van de weg nochtans als een paal boven water door de vermelding “chemin particulier”. Maar het Hof van Cassatie oordeelde dat de inschrijving in de atlas op zich volstaat om een weg, na verloop van tijd, de hoedanigheid van buurtweg te laten verkrijgen. Daarmee werd overigens een langlopende discussie beslecht, tegen eerdere uitspraken van burgerlijke rechtbanken én bestaande rechtsleer in[1].

ScreenHunter 330 Mar. 27 16.40Titel voor verkorte verkrijgende verjaring

Conclusie: ook een als ‘chemin particulier’ ingeschreven weg maakt volwaardig deel uit van de in de atlas ‘erkende’ buurtwegen. Deze inschrijving vormt, net zoals de “genummerde” buurtwegen, een titel voor verkorte verkrijgende verjaring. Als de weg gedurende een periode van 10 of 20 jaar in openbaar gebruik werd genomen, dan verkrijgt de gemeente het recht van doorgang, of afhankelijk van de gestelde bezitsdaden, zelfs de eigendom.[2]

[1] Rb. Luik 8 maart 1860, Pas. 1861, 266, B.J. 1864, 1432; WILKIN R. La voirie communale, Luik 1938., 19, nr. 24; WILKIN. R., Voirie et alignement. Urbanisme et constructions, Brussel, 125, nr. 50; tevens: Rb. Luik 14 augustus 1876, Cl. et B. 1876-77, 994, n., waar eveneens sprake is van inschrijving als “chemin particulier” in de Atlas.

[2] VUYE H., Bezit en bezitsbescherming van onroerende goederen en onroerende rechten nr. 475, Voetnoot 360, Zie: Cass. 26 april 1877, Pas., 1861, 216, advies Procureur Generaal FAIDER. Cf. A. DE POVER, “Erfdienstbaarheden van openbaar nut”, Administratief Lexicon, nr. 54.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.