Wednesday, 18 February 2015 13:55

Slimme Mobiliteitsschakels: Inspiratiepakket voorgesteld

Trage Wegen vzw en Mobiel 21 vzw stellen in Roeselare het ‘Inspiratiepakket Slimme Mobiliteitsschakels’ voor. Dit nieuwe boek staat vol inspirerende voorbeelden om de doorsteekbaarheid van steden en gemeenten voor voetgangers en fietsers te vergroten.

Schepen Griet Coppé van de stad Roeselare ontving het eerste exemplaar als blijk van dank voor hun rol als pilootstad in het project.  Alle andere steden en gemeenten krijgen eerstdaags een exemplaar in de bus.

Voor korte afstanden – in het centrum van de stad of de gemeente – ben je met de fiets of te voet vaak sneller dan met de auto. Zeker als je via kleine doorsteekjes binnendoor kan gaan. Investeringen in fiets- en voetgangersinfrastructuur komen daarom pas echt tot hun recht als ze voldoende ingebed zijn in een goed doordacht netwerk. Elke infrastructurele schakel, hoe klein of eenvoudig ook, speelt daarbij een cruciale rol. Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken  hoopt dat dit inspiratiepakket steden en gemeenten zal aanzetten om het netwerk voor voetgangers en fietsers op hun grondgebied onder de loep te nemen: “Trage wegen zijn voor fietsers en voetgangers vaak de snelste weg. Vaak zijn het vlotte en veilige doorsteken die stations, scholen en werkplekken beter bereikbaar maken. Ik wil steden en gemeenten dan ook graag aanmoedigen om creatief na te denken hoe trage wegen slim geïntegreerd kunnen worden in het lokale wegennetwerk”.
 
Roeselare stelde zich kandidaat om zich als pilootstad te laten screenen op de doorsteekbaarheid van hun grondgebied.  Bij het onderzoek haalde Trage Wegen vzw de meeste expertise bij de inwoners zelf. Doorsteken werden in kaart gebracht.  Inwoners spraken zich uit over hun verplaatsingsgedrag.  Aan de hand van al die info werd een nieuwe routeplanner ontwikkeld.  Inwoners en bezoekers van Roeselare kunnen zo uitzoeken hoe ze zich via autovrije en autoluwe wegen kunnen verplaatsen in de stad.
 
Mobiel 21 vzw documenteerde inspirerende voorbeelden van over heel Vlaanderen. Een selectie van spontaan opgestuurde doorsteken werd aangevuld met extra gegevens van de betreffende gemeenten. Detailplannen en veel foto’s maken van dit boek een handig werkinstrument voor stedelijke en gemeentelijke mobiliteitsplanners.

Download een digitale versie van het boek op www.slimmemobiliteitschakels.be

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.