Wednesday, 11 February 2015 17:43

Trage Wegen vzw zoekt 1 ruimtelijk planner/ontwerper (m/v)

Pendelaars die de files vermijden. Mountainbikers die ongekende tracés verkennen. Wijkcomités die kiezen voor een leefbare stad of gemeente. Joggers, spelende kinderen en rustzoekers. Velen zijn op zoek naar veilige en aangename wandelpaadjes, fietsroutes of doorsteekjes. Iedereen is gebaat bij meer en betere trage wegen.

Sinds 2002 werkt Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in het Vlaamse en Brusselse Gewest.Daarbij wordt steevast een koppeling gemaakt met ruimere omgevingsvraagstukken op het vlak van mobiliteit, milieu en natuur, landschapsontwerp en planning.

Trage Wegen vzw combineert verschillende activiteiten: dienstverlening en procesmanagement, studie- en projectwerk, beleidsbeïnvloeding en sensibilisering, enz. Vandaag beschikt de organisatie over een stabiel en interdisciplinair team van 8 deskundigen. In 2015 presenteert Trage Wegen vzw haar toekomstvisie. In de volgende jarenparticiperen wij o.a. op verschillende schaalniveaus in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Om deze dynamiek mee te concretiseren, gaat Trage Wegen vzw over tot de onmiddellijke aanwerving van één voltijdse ruimtelijke planner / ontwerper.

Taken

De ruimtelijke planner / ontwerper staat in voor het ontwerp, de planning en de uitvoering van ruimtelijke visies voor trage wegen, vanuit een gedegen ruimtelijke analyse. De ontwikkelingsprojecten situeren zich op verschillende schaalniveaus (tracés, wijk, park, netwerk, landschap, gebied, enz.), zowel in (rand)stedelijke gebieden als de open ruimte. De ruimtelijke planner / ontwerper vertaalt de verbindende en structurerende kracht van trage wegen in ruimtelijke concepten, prikkelende toekomstbeelden en realistische plannen. Zij / hij realiseert daarbij synergieën met andere ruimtelijke programma’s (water, vastgoed, landbouw, natuur en milieu, publieke ruimte, erfgoed e.d.).

Concrete taken omvatten:

-          Je treedt op als projectleider van lokale of gebiedsgerichte projecten. Je wordt ingeschakeld in lopende projecten en werkt zelf projectvoorstellen uit. Daarnaast participeer je in diverse processen van stadsontwikkeling, PPS-ontwikkeling, gebiedsontwikkeling e.d.;

-          Je maakt een analyse van de projectcontext: ruimtelijke en bestuurlijke randvoorwaarden, behoeften van uiteenlopende stakeholders, juridisch kader, e.d.

-          Je staat in voor de opmaak van schetsen en ruimtelijke ontwerpen;

-          Je komt tot kwalitatieve inrichtingsvoorstellen voor trage wegen via ontwerpend onderzoek en stelt concepten voor a.h.v. visuals, schetsen, moodboards, ontwerpen, plannen e.d.;

-          Je verleent (beleids)advies over vraagstukken m.b.t. ruimtelijke planning, mobiliteit en publieke ruimte;

-          Je overlegt met opdrachtgevers, diverse partners, stakeholders en vrijwilligers en coacht participatieve trajecten;

-          Je voert cartografische projecten uit (GIS-projecten, terreininventarisatie, netwerkontwikkeling);

-          Je organiseert inspraakmomenten, vormingssessies, overlegvergaderingen e.d.

Profiel

Voorwaarden

 • Je bent houder van een diploma in de ruimtelijk ontwerpende disciplines (stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, landschapsarchitectuur e.d.);
 • Je hebt schets- en ontwerpervaring. Je bent vertrouwd met tekensoftware voor ruimtelijke planning/ontwerp (zowel 2D als 3D), met GIS en met (digitale) visualisatie;
 • Je hebt kennis van proces- en projectmanagement, juridische en bestuurskundige aspecten en inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van omgeving, stedenbouw en landschapsontwerp;
 • Je hebt oog voor ruimtelijke synergieën, je kan omgaan met conflicterende belangen en bent creatief in het zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken;
 • Je hebt een brede interesse in mobiliteit, publieke ruimte, stedenbouw, productieve landschappen, recreatie, natuurontwikkeling, enz.;
 • Je bent leergierig, neemt initiatief en grijpt kansen.

Pluspunten

 • Professionele ervaring in het vakgebied;
 • Je hebt ervaring in overlegsituaties met diverse stakeholders en met de mobilisatie en coaching van vrijwilligers;
 • Affiniteit met verenigingsleven of burgerinitiatieven.

Ons aanbod:

 • Contract onbepaalde duur;
 • Voltijdse regeling binnen 35-uren week (mogelijkheid tot 4/5de);
 • Standplaats Gent (flexwerkplek bespreekbaar);
 • 100% vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding;
 • Brutoloon volgens barema B1a van het socio-culturele werk (Paritair comité 329) – er wordt rekening gehouden met anciënniteit;
 • Wij bieden jou een aangename en inspirerende werkomgeving. Je werkt aan uitdagende projecten die je zowel inhoudelijk als praktisch kan vormgeven en organiseren. Je krijgt de kans om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. Een gemotiveerd en interdisciplinair team staat je bij om ideeën te realiseren en vernieuwende projecten op de rails te krijgen.

Interesse?

Kandidaten sturen een brief met motivatie en CV (en ev. portfolio) vóór 15 maart 2015 per mail of post naar Trage Wegen vzw t.a.v Andy Vandevyvere, algemeen coördinator, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kasteellaan 349A - 9000 Gent.

 • Sollicitatieproef en -gesprek voor geselecteerde kandidaten: 19 maart 2015.
 • Meer inlichtingen over de functie: Andy Vandevyvere, 09 331 59 20, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trage wegen vzw kijkt uit naar uw sollicitatie!

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.