Thursday, 28 November 2013 16:20

Een kindlint in Oostende: een meer dan geslaagde inrichting van een schoolplein

Afgelopen maand lazen we in de nieuwsbrief van Kind & Samenleving een mooi artikel over de herinrichting van een schoolplein in Oostende. We nemen het - met toestemming van auteur Francis Vaningelgem - graag over.  Vele steden en gemeenten denken erover na hoe ze de omgeving van scholen, jeugdvoorzieningen, sportclubs en speelruimten aantrekkelijker, toegankelijker en beter bereikbaar kunnen maken. De buitenruimte van de school integreren in de algemene publieke ruimte is één van de mogelijkheden om hieraan te werken.

Schoolspeelplaatsen kan je waar mogelijk openstellen, voorpleinen van de scholen worden ontmoetingspleinen, een schoolspeelplaats krijgt een avontuurlijke inrichting voor de buurt,... Het voorbeeld van Oostende is inspirerend.

ks oostende1Oostende heeft met haar herinrichting van een speelterrein en schoolomgeving aan de stedelijke basisschool August Vermeylen een schoolvoorbeeld uitgewerkt van een (deels) open en aantrekkelijke schoolomgeving, een speelterrein en het ontwikkelen van een ontmoetingsruimte. De herinrichting van het schoolspeelplein kaderde binnen het wijkstructuurplan. Het was immers de bedoeling om het speelplein maximaal én op een landschappelijke manier in de publieke ruimte te integreren.

ks oostende2Om de kuststemming te benadrukken koos de badstad voor 'Mariakerke maritiem'. Het gebruik van natuurlijke materialen zoals zand, ... refereert immers naar een duinenlandschap.

De ruimte werd een aantrekkelijkere speel- en ontmoetingsruimte, met oog voor een sterk verbeterde toegankelijkheid en bereikbaarheid van de school. Een deel van de speelruimte werd opgeofferd om er een ontmoetingsruimte van te maken aan de straatkant. Wat sowieso een meerwaarde vormt voor de buurt en wijk. Oostende werkte ook aan de openheid van het terrein. Daar waar vroeger het terrein afgesloten was met een klassieke afsluiting, speelt de stad nu met hoogteverschillen en paaltjes om een grens duidelijk te maken.

Betere bereikbaarheid en toegankelijkheid

Daarnaast investeerde Oostende in het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de site. De straat langsheen de school en het speelterrein kregen een andere inrichting. Er werd een gescheiden fietspad aangelegd en de voetpaden kregen een andere inrichting. Het naastgelegen dienstencentrum is ook toegankelijk vanuit het speelterrein. Ook werkte Oostende aan de toegankelijkheid van het terrein. De speelruimte is nu toegankelijk via een klein poortje aan de straatkant. Maar kinderen kunnen ook gewoon over de heuvel springen om op het speelterrein te geraken.

Eenvoudige herinrichting

ks oostende3bHet speelterrein zelf is eenvoudig ingericht. De invulling is zo opgevat dat peuters, kleuters en kinderen van de lagere school naar hartenlust kunnen ravotten. Omdat de kinderen van de basisschool de ruimte tijdens het schooljaar als speeltuin gebruiken, raadpleegde Oostende de schooldirectie voor de keuze van de infrastructuur. Op basis van hun vraag, werd er een type toestellen gekozen die aansluiting kon vinden bij de maritieme vraag. De speelruimte straalt toch een zekere geborgenheid uit. Mede door gebruik te maken van een heuvel (aan de straatkant) met daarin een keerwand verwerkt. De opgefriste evenwichtstoestellen werden aangevuld met een nieuwe lijn speeltoestellen (o.a. een speeleiland, met onder meer een glijbaan, een klimnet,... een vogelnestschommel) in aantrekkelijke kleuren.

Een goede vondst is om het voetbalterreintje iets dieper te leggen, met een opstaand randje. Zo blijven de voetballers daar en is de kostprijs laag. De houten palen naast het voetbalveld doen dienst als ballenvanger. Het is een speelterreintje op niveau van de buurt. Geen al te spectaculaire inrichting dus, waardoor het een speeltuintje op niveau van de buurt is.

Het integrale artikel nalezen kan >>> via deze link.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.