Nieuws (619)

Op donderdag 19 september, midden in de Week van de Mobiliteit, gaat Trage Wegen op pluksafari in Gent. En wij zijn op zoek naar twee hongerige wandelaars die met ons op pad willen gaan.

Interessante activiteit op onze radar: DRIFT - de kunst van klimaatadaptatie. Hoe gaan we om met de ingrijpende klimaatverandering? Vier sessies worden telkens opgehangen aan een van de vier elementen. Kom dit weekend de tweede sessie 'Water' ervaren, op een vlot aan het houtdok in Gent. 

Ken je Den Berm al? Den Berm is een 3 km-lange groene heuvel tussen Wilrijk en Mortsel. Parallel aan het autowalhalla genaamd de Krijgsbaan ligt er een wilde, groene oase. Een paradijsje-met-trage-weg op 3 meter hoogte, voor kinderen en iedereen die graag wandelt, loopt of fietst. Van 18 tot en met 25 mei kan je Den Berm in al z'n heerlijke facetten mee-maken op het festival gebermte.

Het Vlaams Parlement keurde op 24 april unaniem het voorstel van decreet voor de gemeentewegen goed. Het decreet wijzigt fundamenteel het wegenrecht dat van toepassing is op trage wegen. Er komt één juridisch statuut voor alle wegen onder de bevoegdheid van lokale besturen. Belangrijk voor fietsers en voetgangers, want alle buurtwegen en de meeste andere trage wegen vallen dan onder die gemeentewegen. Met de goedkeuring van dit decreet gaat de grootste uitdaging van start: steden en gemeenten moeten werk maken van trage wegen.

De stad Brugge start - samen met Trage Wegen - aan een inventaris van haar tragewegennetwerk. Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? Welke zijn nog toegankelijk? Waar zijn de knelpunten en welke verbindingen zijn er mogelijk van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Vragen waarop pas een antwoord komt als alle trage wegen in kaart zijn gebracht. Een gigantische klus, waarbij veel helpende handen nodig zijn.

Wil jij Brugge op een andere manier ontdekken en de stad helpen met het inventariseren van de trage wegen? Dan ben jij de geknipte ambassadeur.

Zaterdag 27 april wordt de Langenwegel officieel ingewandeld. Iedereen is hartelijk welkom!

De meest gelezen Facebookpost van Trage Wegen de afgelopen maand ging over een ziekenhuis in Brugge. Het AZ Sint-Lucas opent daar tegen de zomer een wachtzaal in openlucht. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos komt er in het natuurgebied Steenbrugse bosjes, dat vlakbij het ziekenhuis ligt, een open plek met wandelpaden. Bye bye witte muren en ziekenhuisgeur, welkom groen en lekkere boslucht.

Je zag ze hier al meer dan eens passeren: de Gangmakers en Koplopers. Al sinds 2016 ontwikkelt Trage Wegen samen met Kind & Samenleving en andere partners een bijzondere participatiemethodiek voor kinderen. Met Gangmakers en Koplopers geven we jonge mensen tussen 9 en 12 jaar een eigen stem. Ze laten zien hoe zij zelf hun dorp of wijk ervaren, hoe en waar ze zich autonoom kunnen verplaatsen en hoe het netwerk van wegen en paden nog beter op hun noden kan afgestemd worden.

Het is inmiddels wel bekend in tragewegenmiddens: met het einde van de legislatuur in zicht ligt het voorstel tot decreet over de gemeentewegen opnieuw voor in het parlement. En daar hebben burgers en besturen heel wat vragen over. Vooralsnog is het decreet niet gestemd en blijft de gekende wetgeving van kracht. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement stemde al in met het voorstel.

Trage wegen worden dikwijls bekeken als hyperlokale verbindingen. Maar dat klopt niet helemaal. Op deze Trefdag vertelden twee groepen over hun bovenlokale aanpak: de mensen van Natuur.Koepel in Zuid-West-Vlaanderen en de menwen van Trage Wegen Zuid-West-Brabant.

Paul Coolen is lid van de dorpsraad Heusden en initiatiefnemer van verschillende maatschappelijke projecten. Een gedreven man met een vurig pleidooi voor trage en stille wegen & duurzame mobiliteit. Een inspirerend verhaal, dat nog versterkt werd door de ideën van het publiek.

Tijdens deze sessie gaf het tragewegenteam van het project in Antwerpen een voorproefje van de Map-it-sessies die later dit jaar zullen plaats vinden in alle Antwerpse districten. Na een korte presentatie over het project en de ambities werd iedereen uitgenodigd om de tragewegenkaart van Deurne-Noord in detail te bekijken.

Hugo uit Dilbeek en Hubert uit Koningshooikt – beiden oudgedienden en al meer dan 10 jaar actief – brengen het verhaal van hun tragewegen-actiegroep. Typisch voor deze twee groepen: ze voeren geen blitse acties, maar jaar na jaar, gestaag en hardnekkig, boeken ze kleine vorderingen. Vergeleken met hun beginjaren, is de situatie vandaag een wereld van verschil. Op de Trefdag deelden Hugo en Hubert 9 efficiënte tips uit hun actie-arsenaal:

De opener van de Trefdag Trage Wegen in Deurne was een inspiratiemoment over de Dag van de Trage Weg, het belangrijkste weekend van het jaar voor iedereen die met trage wegen bezig is. In het onwaarschijnlijke geval dat dit nog niet in je agenda staat: dit jaar gaat de Dag door op 19-20 oktober 2019 (en achter de schermen wordt hard gewerkt aan nieuw beeldmateriaal).

Pas gestarte werkgroepen en ervaren tragewegenvolk ontmoetten elkaar bij de sessie Hoe start je een werkgroep? De mensen van Kapellen-op-den-Bos en Geel-Larum vertelden over hoe zij er jaren geleden aan begonnen, welke struikelblokken ze onderweg tegenkwamen en welke acties succesvol bleken. Wim van het burgerplatform TWIJG, dat nog in februari is opgestart in de IJzergemeenten luisterde aandacht mee en lichtte daarna toe met welke vragen zo'n nieuw initiatief te maken krijgt en waar ze meer omkadering nodig hebben.

Op zaterdag 23 maart verzamelden tragewegenliefhebbers uit alle hoeken van het land in een school in Deurne. Niet verwonderlijk, met een eivol programma voor tragewegenwerkgroepen en alle anderen die zich lokaal voor trage wegen inzetten. In deze nieuwsbrief leest u het verslag van heel wat sessies. We willen nogmaals de mensen van GruunRant bedanken voor de mooie wandeltocht die ze uitstippelden als afsluiter van een geslaagde Trefdag.

De stad Ninove engageerde zich de laatste jaren om werk te maken van haar trage wegen. Voor het hele grondgebied werd in enkele jaren tijd een volledig tragewegenplan opgemaakt: zo werd gecontroleerd welke oude buurt- en feitelijke wegen nog toegankelijk waren, en op welke wegen actie moest worden ondernomen. Sinds vorig jaar voert de stad dit plan uit, samen met Trage Wegen en met de steun van provincie Oost-Vlaanderen. Plan van aanpak: werk maken van de prioritaire verbindingen, samengebracht in een concept van wandellussen in elk van de twaalf deelgemeenten.

Binnenkort bespreekt het Vlaams Parlement een voorstel van decreet voor gemeentewegen. Chris De Smedt (voorzitster Trage Wegen vzw) ziet hierin kansen voor voetgangers en fietsers. Lokale verkeersvrije wegen fungeren als hefboom voor een groene, aangename en gezonde omgeving.

Page 1 of 29

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.