Trage Wegen Gent: het project van A tot Z

Tijdslijn donkergroene tekst

Fase 1: inventariseren (juni 2015 t.e.m. april 2016)

De werkkaart (juni 2015 t.e.m. september 2015)
Een eerste noodzakelijke stap in het project is het opmaken van een werkkaart.
De werkkaart werd gemaakt door Trage Wegen vzw en vertelt welke trage wegen er zouden moeten zijn, volgens volgende bronnen:

 • Het wegenregister van de Stad Gent, dat onder andere gebaseerd is op topografische kaarten;
 • De Atlas der Buurtwegen en haar wijzigingsdocumenten;
 • Open Streetmap.

Alle trage wegen uit die verschillende kaartlagen, vormen samen de werkkaart.
Die werkkaart verdelen we in hokjes van 1 vierkante kilometer.
Voor elk hokje zoeken we één vrijwilliger die de toestand van die trage wegen op het terrein wilt nagaan.

De werkkaarten van alle wijken, kan u hier bekijken.

Vier startmomenten (oktober 2015 t.e.m. november 2015)
Gent, op uitzondering van de gemeenten waarvoor al een inventaris werd opgemaakt, werd opgedeeld in vier gebieden.
Per gebied vond er een startmoment plaats.

Op die startmomenten, kon u:

 • Kennis maken met trage wegen en het project tijdens een vrije wandeling van 2,5 of 5 km;
 • Alles te weten komen over het project op de infomarkt;
 • Zich aanmelden om de trage wegen van de werkkaart mee te inventariseren!

De startmomenten vonden plaats op onderstaande data en locatie.
Telkens tussen 10u00 en 12u30. De wandelingen konden aangevat worden tussen 10u00 en 11u00.

Affiche A4 schermafbeelding


Zaterdag 17 oktober
Lokaal Dienstencentrum Wibier
Antwerpse Steenweg 768, Sint-Amandsberg

Zondag 25 oktober
Welzijnsknoop
Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg

Zaterdag 7 november
AC Portus
Keizer Karelstraat 1, Gent-centrum

Zondag 15 november
De Zulle
Botestraat 98, Wondelgem

 

 

InventariseerdersInventariseren (oktober 2015 t.e.m. december 2015)
Alle vrijwilligers die zich opgaven om een hokje van de werkkaart te inventariseren, gaan op pad om de nodige gegevens van de wegen te verzamelen en foto's te nemen. De fiches en foto's worden ten laatste ingediend op 31/12/2015.
Alle info over hoe u kan helpen bij de inventarisatie, vindt u hier.

Inventaris verwerken en finaliseren (januari 2016 t.e.m. maart 2016)
Eind december zijn de meeste wegen in kaart gebracht. In de maanden daarna worden de gegevens verwerkt en wordt duidelijk van welke wegen bepaalde gegevens ontbreken. Naar die gegevens gaan we graag samen met u op zoek, tijdens een inventarisatie-evenement. Dat evenement zal vermoedelijk plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 maart 2016.

 

 

 

De evaluatiekaart (april 2016)
Het resultaat van de volledige inventarisoefening wordt zichtbaar op de evaluatiekaart. Deze kaart geeft weer welke trage wegen vandaag toegankelijk en ontoegankelijk zijn. Zo wordt meteen ook duidelijk waar bevoorbeeld ontoegankelijke wegen dienen hersteld te worden en waar nieuwe trage wegen een veilige schakel in fietsroutes kunnen vormen.

 

Fase 2: evalueren (mei 2016 - april 2018)

PublieksbevragingDiscussie over weg
In een tweede fase willen we uw mening over de trage wegen weten.
Zowel via digitale als analoge kanalen gaan we de Gentenaars bevragen over welke wegen voor hen weer open zouden moeten en wat er beter kan aan de trage wegen.

Publieksdiscussie
Op basis van alle input uit de publieksbevraging, gaan we op zoek naar een ruim gedragen toekomstvisie.
Een visie voor de Gentse trage wegen in het algemeen én voor elke trage weg op zich.
Per gebied zullen er verschillende discussiemomenten plaatsvinden.

Een tragewegengids voor elke wijk
Het resultaat van het project is een tragewegengids voor elke wijk, die zowel analoog als digitaal raadpleegbaar zal zijn.
Daarin zullen o.a. volgende zaken opgenomen worden:
Gids afbeelding

 • De werkkaart;
 • De inventarisgegevens;
 • De evaluatiekaart;
 • Een synthese van de publieksbevraging;
 • Het advies voor elke weg;
 • Algemene adviezen voor trage wegen uit de wijk, passend in het Gentse plaatje.

De wijkgidsen vormen niet alleen het eindresultaat van het project, ze vormen ook de start van realisaties op het terrein.
Want het is namelijk op basis van de tragewegengidsen, dat het stadsbestuur zal beslissen over verdere acties voor het realiseren van een fijnmazig Gents tragewegennetwerk.

 

 

Inpassing in Ruimte voor Gent
Het volledige project wordt ook meegenomen in het verhaal "Ruimte voor Gent", dat een structuurvisie ontwikkelt voor hoe de stad er moet uitzien in 2030. De inpassing gebeurt onder andere door:

 • Tijdens de inspiratiedag op 4 oktober 2015 aandacht te besteden aan de rol die trage wegen vandaag al spelen in de stad;
 • Overleg om de resultaten van Trage Wegen Gent als instrument te hanteren voor het realiseren van de structuurvisie.

 

 

 

Een samenwerking van

logo-trage-wegen-vereniging-transparant                logo stadgent cmyk       Logo OVL BL 3Q

Het project 'Trage Wegen Gent' past binnen de doelstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen om alle trage wegen van de provincie in kaart te brengen.
Het project wordt dan ook mede mogelijk gemaakt door de Provincie Oost-Vlaanderen.