Tuesday, 27 February 2018 14:22

Een impressie van de Oost-Vlaamse collegawerkgroep Buurtwegen- en tragewegenbeleid

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert in februari-maart drie collegawerkgroepen over trage wegen. Dat zijn informatiedagen voor burgemeester, schepenen en ambtenaren die in hun functie met buurtwegen en trage wegen te maken krijgen.

collegawerkgroep02Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, vinden deze collegawerkgroepen drie keer plaats telkens op een andere locatie in de provincie. De eerste werd op 20 februari in Oudenaarde gehouden, en was alvast een voltreffer met bijna 50 aanwezigen die 17 gemeenten vertegenwoordigden. De opkomst bevestigde alvast de grote vraag naar deze infosessies. Een verslag.

Over buurtwegen en bronnen

In de voormiddag was Martin Dierickx aan het woord. Hij behandelt de buurtwegendossiers bij de provincie. Na een heropfrissing van het begrip buurtweg, werden kort de verschillende informatiebronnen gepresenteerd: waar kan je de atlas der buurtwegen (én de wijzigingen) raadplegen, de kadasterplannen, (ruil)verkavelingen, legger, ruimtelijke ordening, tragewegenplannen, aktes,… Een dossier begint bij het vormen van een volledig beeld van de huidige en vroegere situatie. De provincie trekt hier aan de alarmbel: veel dossiers die ze ontvangen, missen belangrijke gegevens of bevatten niet-geviseerde plannen. Dat moet beter in de toekomst, zodat de dossiers sneller verwerkt kunnen worden.

Over wijzigingen en rooilijnplannen

In een volgende sessie kwamen buurtwegwijzigingen en de bijhorende rooilijnplannen aan bod, geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld. Een goed rooilijnplan is duidelijk en eenduidig leesbaar, met de actuele eigendomssituatie aangeduid. Het vormt de basis voor het openbaar onderzoek. De provincie is enkel bevoegd om advies te geven over wegen met buurtwegenstatuut. Ook de procedure voor het wijzigen van een buurtweg werd stap voor stap overlopen, met een voorbeeld uit Brakel. Na een vragenronde zat het voormiddagprogramma erop. De aanwezigen waren onder de indruk van de hoeveelheid informatie.

Het provinciaal beleid, intergemeentelijke projecten en Wegspotters

collegawerkgroep01De namiddag begon met een stand van zaken van het tragewegenbeleid van de provincie. Ook het ontwerp tot aanpassing van het subsidiereglement werd gepresenteerd. Belangrijkste nieuwigheid: het maximum subsidiebedrag dat opgetrokken wordt tot wellicht €40000. Dat is goed nieuws voor grotere projecten.

Vervolgens werden enkele intergemeentelijke projecten voorgesteld. Maja Verbeeck (provincie) vertelde over de samenwerking tussen gemeenten, Regionale Landschappen en de provincie voor het project Gestroomlijnd Landschap. Jonathan Clerckx (RLVA) toonde hoe de trage verbinding tussen Oudenaarde en Ronse via het Nederholbeekpad tot stand kwam, en hoe Maarkedal en Brakel samen met de steun van de provincie de trage wegen in het Burreken opwaardeerden.

Als afsluiter presenteerde Vincent Van Heghe (TW) het project Wegspotters als vierde en laatste module in het tragewegenplan. Het samenbrengen van geëngageerde wandelaars, die samen met de gemeente willen waken over het behoud van het net opgewaardeerde tragewegennetwerk.

Interesse in zo'n collegawerkgroep?

Je kan er nog bij op 20 maart in Aalter. En dat is meteen ook je laatste kans. De praktische info vind je >> op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.