Thursday, 24 March 2016 17:01

Opleiding gemeentelijk tragewegenbeleid op 21 april: focus op participatie & ontwerp

Op donderdag 21 april 2016 organiseert Trage Wegen in het kader van de Mobiliteitsacademie een opleidingsdag gemeentelijk tragewegenbeleid. We focussen sterk op andere vormen van participatie. Ook de rol van ontwerp komt naar voor. Deze opleiding is bedoeld voor mobiliteitsambtenaren, wegbeheerders, ruimtelijke planners en studiebureaus. Ook medewerkers van lokale politiezones, schepenen en burgemeesters zijn meer dan welkom. 

Trage wegen mobiel

Trage wegen zijn heel belangrijk voor voetgangers en fietsers om hun functionele en recreatieve verplaatsingen op een veilige en aangename manier te maken, op het platteland maar evengoed in de stad. Doorsteekbare steden en gemeenten gebruiken trage wegen als basisbouwstenen voor een coherent weefsel voor stappers en trappers. Ze plannen nieuwe "slimme mobiliteitsschakels" en doorsteken in en geven zo ook in stedenbouw en ruimtelijk ontwerp invulling aan het STOP-principe. De thematiek leent zich bij uitstek voor nieuwe vormen van beleidsparticipatie, ontwerpend onderzoek en voor digitale informatieverwerving.

Praktisch

De opleidingsdag vindt plaats in Gent, in het Vlaams Administratief Centrum Virginie Loveling, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters.

Inschrijven gebeurt uitsluitend via de website van de Mobiliteitsacademie >>> schrijf je in!

Een greep uit het programma

Steven Clays, inhoudelijk coördinator van Trage Wegen, schetst het huidige maatschappelijk & juridisch kader inzake trage wegen.

Peter Vanden Abeele, ir. architect en ruimtelijk planner bij MAAT-ontwerpers, brengt het verhaal van In Via Veritas, een project over het vinden van routes. In Via Veritas introduceert een nieuw paradigma voor het denken over architectuur en stedenbouw. De weg of route ('via' in het Latijn) laat toe om op een andere manier naar de ruimte te kijken. Een plek is geen op zichzelf staand gegeven, maar het resultaat van bewegingen, relaties, stromen en processen. De route is geen infrastructuur, maar is vooral cultureel, maatschappelijk, economisch en politiek bepaald. Routes vertellen iets over het gebruik van een plek. Ze scheppen betekenis en identiteit. Vanuit dit perspectief verschijnen trage wegen als exemplarische routes. Hoe kunnen trage wegen vanuit het paradigma van de route mee vorm geven aan het Vlaamse territorium?

Raf Gonissen (Profisi cvba) en Pieter Brusselman (Trage Wegen) lichten toe hoe je de trage wegen digitaal kan inventariseren. Een digitale aanpak vermindert verwerkingsfouten en biedt perspectieven voor het bereiken van andere doelgroepen. Samen met Profisi cvba ontwikkelde Trage Wegen een “open” applicatie voor het inventariseren van trage wegen. We gaan dieper in op het opzetten van zo’n inventaris. Welke brongegevens worden er gebruikt? Wat gebeurt er op het terrein? Hoe wordt dit alles verwerkt? We bekijken ook nog enkele toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de tragewegenapplicatie.

Katrijn Loosveldt (Regionaal Landschap Schelde-Durme) doet het verhaal van de Wegspotters. Want ook bij het beheren en in stand houden van het tragewegennet is participatie mogelijk. Sinds 2014 helpen ‘Wegspotters’ in 4 Oost-Vlaamse gemeenten mee zorg te dragen voor de trage wegen van hun gemeente. Ze melden op geregelde tijdstippen mogelijke knelpunten op hun geadopteerde wegen. Hoe wordt zo’n werking opgezet? Op welke technische hulpmiddelen bogen deze Wegspotters? Hoe worden dergelijke meldingen opgevolgd en –vooral- opgelost?

Maxime Vancoillie (Trage Wegen) begeleidt een walkshop & ontwerpopdracht ‘trage wegen’.Wat betekent ontwerp voor trage wegen? We leren kijken door de bril van de ruimtelijk planner/ontwerper. Tijdens een verrassende walkshop leren we opnieuw kijken naar onze omgeving. Een verkenning die barrières doorbreekt en ontmoetingen uitlokt. We registreren nauwgezet onze verkenning en gaan er verder mee aan de slag. We leren hoe je verkenning kan gebruiken om tot een “ontwerpopdracht” voor trage wegen te komen en we pogen op een heldere en bondige wijze deze opdracht vast te leggen.

Slimme Mobiliteitsschakels & voorstelling "Doorsteekjeskaart” aan de hand van de MAP-it methodiek
De mate waarin steden en gemeenten aantrekkelijk zijn voor voetgangers en fietsers is sterk afhankelijk van de beschikbare infrastructuur. Een samenhangend verkeers- en verblijfsweefsel voor stappers en trappers is dan het streefbeeld. Doorsteekjes, trappen, onderdoorgangen, overdekte passages, parkings, fietsbrugjes, voetveren, stegen, … stuk voor stuk zijn het ‘slimme’ schakels die de losse eindjes in dergelijke vervoersnetwerken aan elkaar koppelen. We gaan samen door een aantal inspirerende voorbeelden. We maken kennis met de Doorsteekjeskaart: een methodiek om op wijkniveau, samen met de inwoners, zicht te krijgen op deze slimme schakels en ze tegen het licht te houden.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.