Thursday, 29 January 2015 11:48

Woordje van Willem Boon, de voorzitter van Trage Wegen

Beste lezer

Ik wens jullie een 2015, gevuld met fijne en deugddoende ervaringen.

In onze samenleving is 'druk-druk-druk' het leidmotief geworden. Vraag je aan iemand hoe het gaat, dan krijg je steevast dit antwoord. In die context is het van belang om kansen te creƫren waarbij mensen kunnen genieten van fijne en deugddoende ervaringen. We hopen dat trage wegen daartoe bijdragen. We hopen dat trage wegen ontspanning brengen; dat ze, al is het maar voor een paar uurtjes, mensen de mogelijkheid bieden om de dans van het drukke leven te ontspringen; om voor en tijdje op te gaan in de natuur en te genieten van de rust en de schoonheid ervan.

Druk-druk-druk geldt niet alleen voor ons leven in de ruime zin en voor de vrije tijd die onder druk staat. Het geldt ook letterlijk voor het verkeer dat steeds drukker wordt. Ook hier hopen we dat trage wegen een alternatief kunnen bieden voor de bestaande en (te) drukke verkeerswegen. Vooral in stedelijk gebied heeft het netwerk van trage wegen nog veel verkeerspotenties heeft. Als de missing links weggewerkt worden en als trage wegen een wezenlijk onderdeel van gemeentelijke mobiliteitsplannen uitmaken, komt dat de mobiliteit ongetwijfeld ten goede.

We zijn het op dat vlak eens met de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, die pleit voor een sterk en geregulariseerd netwerkt van trage wegen en voor een duidelijke en stevige visie op trage wegen als drijvende kracht. Dit pleidooi kon voor Trage Wegen vzw op geen beter moment komen. Op dit moment leggen we de laatste hand aan een vernieuwde visie op trage wegen in Vlaanderen. Die willen we in een dialoog met de overheid en de andere betrokken partners graag toetsen en dienstbaar maken.

Dit zijn mijn drie cruciale wensen voor 2015: het landelijke netwerk trage wegen benutten voor recreatie dicht bij huis, het netwerk van trage wegen in stedelijke milieus versterken en een gedragen visie voor de Vlaamse trage wegen ontwikkelen.

Maar nog even terug naar 2014.

Op 20 mei stelde Trage Wegen vzw het proefproject 'Wegspotters' voor in Lebbeke. Wegspotters zijn vrijwilligers die een of meer trage wegen in de gemeente in de gaten te houden. Is er een probleem, dan melden ze het aan de bevoegde diensten. Ook de gemeente Laarne ging aan de slag met het Wegspotter-systeem. Voor alle toegankelijke trage wegen zochten de gemeenten Lebbeke en Laarne enthousiaste vrijwilligers om de toestand op terrein te 'spotten'. Mogelijke knelpunten op trage wegen zijn putten in het wegdek, hinderlijke overhangende takken, slecht leesbare bewegwijzering, zwerfvuil... Als de proefprojecten goed werken, dan kan het systeem uitgebreid worden naar de hele provincie Oost-Vlaanderen. Met dit project is een nieuwe weg ingeslagen om een van de wensen voor 2015 verder vorm te geven: een sterk netwerk van partners, een bondgenootschap dat het belang van trage wegen onderschrijft en ondersteunt.

Nog in 2014 werden onze bestuursorganen vernieuwd. Het doet ons plezier dat er zich opnieuw een sterke en gemotiveerde ploeg heeft aangediend die garant staat voor een stevig beleid. Dat beleid zou dode letter blijven zonder het team van professionele medewerkers. Het is een hechte en stabiele ploeg die een grote expertise en deskundigheid heeft verworven. En last but not least zijn er de honderden lokale medewerkers. Dat bleek nogmaals overduidelijk uit de Dag van de Trage Weg. De editie 2014 brak alle records, zowel qua initiatieven als qua deelnemers. En ook de actie 'Doorgang voor iedereen' was meteen een schot in de roos. Iedereen die in 2014 heeft bijgedragen tot het trage wegennetwerk, wil ik bij deze van harte en oprecht bedanken voor de geleverde inspanningen. Laten we op de ingeslagen weg en op ons elan doorgaan.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.