Login

Heihoekwegel - Nieuwkerken

GemeenteNieuwkerken

Trage Weg: Heihoekwegel

Beschrijving:

De Heihoekwegel (TW 48) heeft een lengte van ongeveer 1050 meter tussen de Nieuwkerkenstraat (huisnummer 172 en 180) en de Kwakkelhoek via nr. 48 b, 48c en 48d of via de Donkerwegel nr. 33b naar de Kruiswegel. Iets minder dan de helft van het traject is nu toegankelijk.

Historiek:

Het tragewegenproject van de stad Sint Niklaas en Trage wegen vzw, ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid is opgestart in 2012 in de deelgemeente Sinaai, in 2013 in Belsele, in Nieuwkerken in 2014. Heihoekwegel Kaart

In het voorjaar van 2012 hebben vrijwilligers van de Groene Klomp Nieuwkerken alle toegankelijke en ontoegankelijke trage wegen in Nieuwkerken geïnventariseerd en verkend. De evaluatiekaart werd voorgesteld op de infoavond van 15 oktober 2014. De 40 aanwezigen kwamen er te weten hoe ze de er opvolgende maanden via de evaluatiebundel hun mening konden geven. Op 13 januari 2015 zocht Trage Wegen vzw op basis van de samenvatting naar compromissen voor de aanwezigen van de alle betrokken verenigingen: de Groene Klomp, Bedrijfsgilde Boerenbond Sint-Niklaas, Dorpsraad Nieuwkerken, wijkcomité Nieuwkerkenbos, Turnkring Jong en Blij, Amedee Verbruggenkring, KWB Nieuwkerken, KVLV Nieuwkerken, Okra Nieuwkerken, Landelijke Gilde Nieuwkerken, Pasar vzw, verkeerswerkgroep dorpsraad, speelpleinwerking “ de Pielewuiter”, basisschool De Droomballon, woonzorgcentrum Populierenhof, VLAS, Femma, Scouts Martinus, Chiro Iris, KLJ Nieuwkerken en KSA Nieuwkerken.

De adviesnota en wenselijkheidskaart werden op 26 juni 2015 voorgesteld aan en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Meer dan 3 jaar later staan we op vlak van uitvoering op het terrein nog nergens.

Twee gedeeltelijk ontoegankelijke trage wegen van de Atlas der Buurtwegen van 1840 vonden de aanwezigen op de evaluatievergadering prioritair voor heropening omwille van de open ruimte voor natuurbeleving en een fietsveilige verbinding voor schoolgaande jeugd en werknemers naar Sint Niklaas: de Heihoekwegel en de Marktwegel.

Meer dan de helft van de trage wegen van de Atlas der Buurtwegen in Nieuwkerken zijn vandaag niet meer toegankelijk. Veel meer ontoegankelijke trage wegen in Nieuwkerken terug open maken is op basis van redelijkheid en gezond verstand niet realistisch uit respect voor de betrokken landbouwers en de kostprijs voor het onderhoud van die wegen.

Activiteit

Waar: Nieuwkerkenstraat; Ingang wegel tussen huisnummer 172 en 180

Wanneer: zaterdag 5 mei 2018 om 14u

dvirood

 Heihoekwegel 1Heihoekwegel 2 comprHeihoekwegel 3Heihoekwegel 4 compr

Organisatie: Werkgroep Trage Wegen Nieuwkerken

Meer info: Kris Boel,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of 0497 43 56 94

Jeanine De Boever,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of 0474 83 23 26

Go to top