Print this page

Sint-Agathawegel - Oosterzele

GemeenteOosterzele

Trage Weg: Sint-Agathawegel, trage wegen 170 en 133

Beschrijving:

Deze trage weg in Oosterzele is momenteel deels toegankelijk vanuit de Lusbekestraat (deelgemeente Moortsele) tot aan de Gentweg (TW52). Verderop verdwijnt hij in het veld en eindigt in de Gravelos. Deze trage weg vormt een mooie verbinding tussen de woonkern Moortsele en de deelgemeente Lemberge (Merelbeke).

UPDATE >> Dag van de Trage Weg, oktober 2018: De Sint-Agathawegel is weer toegankelijk, mét naambordje!

Bij de inwandeling kwamen zo'n 200 mensen opdagen, wat voor de werkgroep utieraard een grote erkenning betekende.
Momenteel wordt de weg slechts aan één kant aangekondigd met een naambordje, het is de hoop van de werkgroep om ook in Gravelos, t.h.v. boerderij Gravehof, een bord komt te staan.

 

Historiek:

Het betreft hier een zeer oude verbindingsweg, welke op enkele oude kaarten (o.a. Villaret-kaart 1745-1748 en Ferraris-kaart 1771-1778) terug te vinden is onder de vorm van een heuse dreef die leidde naar het al lang verdwenen kasteel achter de boerderij Vermeulen. Op de atlas van de buurtwegen (1841) staat hij aangeduid als sentier nr. 25. Op de Popp-kaart (1842-1879) staat hij vermeld als Sint-Agathaweg. Nabij het kruispunt van deze weg met de Gentweg stond tot kort na WO II een molen met woonhuis. Hij liep ook verder, over de Gravelos, als TW 171. Het is momenteel niet de bedoeling dit gedeelte er bij te betrekken, dit deel immers loopt dwars door het erf van een boerderij (fam. Vermeulen).

>> Hier kan je het hele dossier met foto's raadplegen

ACTIVITEIT

Waar: St. Antoniusplein, Moortsele (Oosterzele)

Wanneer: zaterdag 5 mei 2018 om 14u

Verslag:

Vanaf het dorp van Moortsele wandelden we langs langs trage wegen tot het het knelpunt: de Sint-Agathawegel, een eeuwenoude dreef die de laatste jaren gedegradeerd is tot perceelsrand (rechts op de foto, tussen de bewerkte akker en het tarweveld).

De mooie opkomst toonde het brede draagvlak onder de inwoners om hun trage wegen op te waarderen, naar het voorbeeld van de buren uit Merelbeke. Het lokale bestuur van Oosterzele was aanwezig om mee te denken over het herstel van de verbinding. Ook de eigenaar van de perceel kwam kijken en bood een constructieve oplossing aan. Alle partijen (werkgroep, gemeente en eigenaar) leken zich te kunnen vinden in een scenario waarbij de destijds afgeschafte buurtweg (links op de foto, tussen het gemaaide en het tarweveld) opnieuw een rol zou gaan spelen. Top!

De bal ligt nu in het kamp van het gemeentebestuur om deze consensus te concretiseren.

De wandeling terug verliep in een opperbeste sfeer en was heel interessant: we konden bijvoorbeeld vaststellen hoe de vroegere stijl van bouwen (met lokale bakovens) haar sporen in het landschap tot op vandaag nog nalaat. We werden ook ingewijd in de etymologie van trage wegen en wat daaruit te leren valt: de oorsprong van de 'ketskes', over Kodde en Snijpaard,...  Naamgeving blijkt een heel belangrijke stap in de erkenning van trage wegen, zeker als dit resulteert in de - zelfs gemeente-overschrijdende ;) - naambordjes!

20180505 dvi Moortsele-Agathawegel 2

In de pers

3 mei 2018 - Het Nieuwsblad - Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil dat gemeentebestuur Sint-Agathawegel openstelt.

30 april 2018 - Landskouter.be - "Doorgang voor iedereen" op 5 mei wil Sint-Agathawegel openstellen.

 

dvigroen

 

Organisatie: Werkgroep Trage Wegen Oosterzele

Meer info: Ivan Muller,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of 093628650