Login

Voetweg 60 - Binkom (Lubbeek)

GemeenteBinkom

Trage Weg: voetweg 60, ook wel de Kap(p)elweg genoemd

Beschrijving:

De Kap(p)elweg is de historische verbinding tussen de Sint-Jan de Doperkerk en de Sint-Rochuskapel.
Bij de kerk bevinden zich momenteel de lagere school, de terreinen van de jeugdbeweging en de parochiezaal.
De omgeving van de kapel is het dichtst bebouwde woonlint van Binkom.

Historiek:

Luchtfoto 1948 voetweg 60 corr

De lokale lagere scholen waren al sinds de jaren '90 vragende partij om voetweg 60 terug open te stellen. De voetweg was toen al geruime 

tijd niet meer toegankelijk omdat weide-afspanningen de doorgang verhinderden. In 2014 werd de voetweg terug ingewandeld, maar op een volledig ander tracé. Dit voorgestelde nieuwe tracé volgt alle perceelsgrenzen, hierdoor is de weg niet alleen langer, maar het zijn vooral de 9 haakse hoeken die een functionele doorgang verhinderen. Bovendien zijn er 2 erg natte zones en belemmeren paaltjes de doorgang voor fietsers.

Voetweg 60 is de enige veilige verbinding tussen de woonkern rond de kapel en de omgeving van de kerk. Het historische tracé heeft in het verleden zijn functionaliteit bewezen en heeft in de huidige (én toekomstige) maatschappij zeker niet aan functionaliteit ingeboet. Daarom vragen we aan de gemeente om voetweg 60 te herstellen op het oude tracé. (Foto: luchtfoto van voetweg 60 uit 1947)

 

 

ACTIVITEIT

Waar: Schoolstraat (Binkom). 

Wanneer: zaterdag 5 mei 2018 om 14u

Verslag:

Doorgang voor iedereen Binkom voetweg 60 compr

De actie was met 27 deelnemers een groot succes! Alle leden van het gemeentebestuur waren uitgenodigd, waarvan jammer genoeg 

Positief is wel dat er nog op 2 andere plaatsen in Lubbeek gevraagd wordt om een actie 'Doorgang voor iedereen!' niemand aanwezig was. Ze zeggen en schrijven in de aanloop naar de verkiezingen dat trage wegen voor de verkeersveiligheid erg belangrijk zijn (zie bijlage*), maar zoals we al langer weten is dat alleen maar op papier zo. Op terrein is daar zeer weinig van te merken. (*Dus geen 25 wegen werden geopend. De teller staat voorlopig op nul!)

te organiseren. Stilaan begint er toch iets te bewegen. 

We blijven ons inzetten voor een fijnmazig, gebiedsdekkend en samenhangend netwerk van trage wegen!

 Binkom-Lubbeek Wijkblad CDV jan. 2018 cr

dvirood

 

Organisatie: Groen Lubbeek

Meer info: Pieter Pardaens,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of 016 734621

Go to top