Login

Beleidsactiviteit

Lokale besturen kunnen de Dag van de Trage Weg aangrijpen om het lokale netwerk voor voetgangers, fietsers en ruiters te verbeteren door middel van een evaluatiemoment, inventarisatie of (her)inrichting. Of hun beleid in de kijker zetten door terreinrealisaties te presenteren. Ook lokale werkgroepen kunnen hun inspanningen in de verf zetten of aan de bel trekken waar nodig.

Go to top