Login

Veilige mobiliteit

Kiezen voor trage wegen, is ook kiezen voor aangenaam veilige wegen.  Duizenden mensen vragen om meer en betere trage wegen. Voor die achterban neemt Trage Wegen vzw heldere standpunten in. We focussen op de waarden die trage wegen toevoegen aan onze samenleving.

  • We pleiten voor een fijnmazig tragewegennetwerk.
  • We eisen een evenwaardige infrastructuur voor wandelaars en fietsers die de vergelijking doorstaat met de wegen voor Koning Auto.
  • We gaan voor aangename steden en woonbuurten, doordrongen van trage wegen.
  • We willen open ruimte en het patrimonium op het platteland behouden.
Go to top