Login

Natuurbeleving

Onverharde wegen en de wegbermen leveren in de eerste plaats een specifieke dynamische habitat aan heel wat soorten planten, insecten, enzovoort. 

Nu de omgeving sterk veranderd is, leven er vele soorten langs deze wegen die vroeger verder in de omgeving voorkwamen. Denk aan de korenbloemen en klaprozen. De mierenleeuw die alleen nog een geschikte ondergrond vindt langs onverharde wegen. De patrijs die zijn stofbad neemt. De geelgors die graag in haagkanten vertoeft en broedt.

Onderzoek heeft aangetoond dat langs een onverharde weg tien procent meer plantensoorten groeien dan langs een verharde weg.  Vooral tredplanten, pionierssoorten, warmteminnende soorten en gespecialiseerde soorten, aangepast aan de dynamiek van betreding. 

Als ecologische corridors zijn trage wegen broodnodig in een sterk versnipperd Vlaanderen.

Kortom, natuur en stilte beleef je intenser langsheen (onverharde) trage wegen. Bovendien is je verplaatsen langs trage wegen ook gewoon gezonder omdat de concentratie aan fijn stof in de lucht er veel lager is dan op en aan de autowegen.

Go to top