Trage wegen in de beheers- en beleidscyclus 2014-2019

Sinds begin 2013 werkt ook uw gemeentebestuur volgens een nieuw budgettair en inhoudelijk stramien: de beheers- en beleidscyclus. Tegen 31 december moet het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 klaar zijn. Vul onze korte bevraging in om de kansen te grijpen op vlak van trage wegen:

>>> Naar de bevraging <<< (3 vragen, 2 minuten)

Is uw gemeente nog niet rond met de BBC?

Om uw gemeentebestuur het nog makkelijker te maken, bieden we sinds maart 2013 twee documenten aan. Deze documenten helpen trage wegen te implementeren in de strategische en de financiële nota van het meerjarenplan. Het document Operationele beleidsvisie biedt een overzicht van vijf doelstellingen die leiden tot een integraal tragewegenbeleid. Elk van die doelstellingen kan worden vertaald in concrete acties. Inspiratie voor de concrete acties vindt u in het document Mogelijke acties.

>> Naar de documenten: Operationele beleidsvisie en Mogelijke acties.

>>> Naar de bevraging <<< (3 vragen, 2 minuten)

 tragewegengemeentenBBC

In het arrrondissement Leuven werken we structureel samen met logo IGO

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • 27 feb Het kan wel: Ninove kiest voor halfverharding van een fietsverbinding

    De stad Ninove engageerde zich de laatste jaren om werk te maken van haar trage wegen. Voor het hele grondgebied werd in enkele jaren tijd een volledig tragewegenplan opgemaakt: zo werd gecontroleerd welke oude buurt- en feitelijke wegen nog toegankelijk waren, en op welke wegen actie moest worden ondernomen. Sinds vorig jaar voert de stad dit plan uit, samen met Trage Wegen en met de steun van provincie Oost-Vlaanderen. Plan van aanpak: werk maken van de prioritaire verbindingen, samengebracht in een concept van wandellussen in elk van de twaalf deelgemeenten.

  • 22 feb Nog zo absurd niet: trage wegen als motor van duurzame mobiliteit

    Binnenkort bespreekt het Vlaams Parlement een voorstel van decreet voor gemeentewegen. Chris De Smedt (voorzitster Trage Wegen vzw) ziet hierin kansen voor voetgangers en fietsers. Lokale verkeersvrije wegen fungeren als hefboom voor een groene, aangename en gezonde omgeving.

Volledig nieuwsoverzicht