Organiseer een activiteit

Iedereen met een hart voor trage wegen kan een activiteit organiseren op de Dag van de Trage Weg. De golf zwelt aan: almaar meer mensen koesteren en gebruiken trage wegen. Het campagneweekend in oktober bundelt de vele initiatieven in teken van trage wegen:

- lokale werkgroepen trage wegen zetten hun engagement in de verf;
- steden en gemeenten pakken uit met nieuwe tracés of presenteren hun vooruitstrevend beleid;
- wandel-, fiets- en ruiterclubs tekenen een parcours uit langs trage wegen;
- activisten beklemtonen het publieke recht van doorgang en herwaarderen in onbruik geraakte verbindingen;
- wijkcomités pompen zuurstof in de buurt dankzij levendige trage wegen;
- jongeren brengen trage wegen naar hun jeugdlokaal of sportterrein in kaart;
- landbouwers stimuleren hoeveverkoop en –toerisme door de bereikbaarheid langs trage wegen te versterken;
- gezinnen trekken er op uit en de allerjongsten ravotten langs verkeersveilige wegen;
- bed and Breakfasts bieden aantrekkelijke formules aan fietsers, wandelaars of ruiters;
- avonturiers verkennen potentiële doorgangen, onbestemde wegjes, stroken langs waterwegen, restruimten of braakliggende terreinen, enz.
- erfgoedwerkers, -zorgers en –vrijwilligers ontsluiten het landschappelijk patrimonium langs trage wegen;
- ...

De Dag van de Trage Weg vormt de kers op de taart. Jaar in jaar uit zetten vele honderden vrijwilligers en enthousiastelingen zich in voor meer en betere trage wegen. Ze brengen trage wegen in kaart, dragen bij tot het beheer of doen voorstellen voor verbeteringen. Voor hen vormt de Dag van de Trage Weg een hoogdag en een prima gelegenheid om een speciale activiteit op touw te zetten. Je herkent hen beslist onder de organisatoren!

Daarnaast verwelkomen we ook nieuwe en eenmalige activiteiten. Intergemeentelijke initiatieven of samenwerkingen tussen buurt, vereniging en lokaal bestuur moedigen wij zeker aan.

Heb jij een idee of gewoon zin om een activiteit te organiseren? Zet mee je schouders onder de Dag van de Trage Weg en registreer jouw activiteit via onze inschrijvingsmodule.

Meld nu je activiteit aan

Ga naar boven