Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 

Trage Wegen vzw: ruimte voor mobiliteit en omgeving

Trage Wegen vzw maakte een begrip van de term 'trage weg'. Dat blijven we doen. Met gerichte projecten en door campagnewerk. In onze nieuwsbrief, twaalf keer per jaar. In samenwerking met de vele actievelingen die onze visie op het terrein waarmaken. We kiezen resoluut voor een overlegmodel: werken in alle openheid, met aandacht voor ieders standpunten. Het resultaat na tien jaar Trage Wegen vzw: het thema trage wegen staat op de kaart.

tw_klein096Gedeelde kennis versterkt

Trage Wegen vzw maakt er een erezaak van om iedereen die technische of juridische vragen heeft te helpen. Kennis en ervaring zijn de basis voor doordachte beslissingen. Onze standaarddocumenten, voorbeelddossiers en achtergrondinformatie maken het verschil.

De Trage-Wegen-Lijn behandelt elk jaar zo'n driehonderd dossiers. Onze webbibliotheek blijft groeien. Logisch, de informatiestroom neemt evenredig toe met de vele tragewegenprojecten. Via de maandelijkse nieuwsbrief informeren we over de jongste ontwikkelingen in tragewegenland.

Trage Wegen vzw biedt een uitgebreid vormingsprogramma aan. Interactief en op maat van vrijwilligers, gespecialiseerde ambtenaren of beleidsmakers. Praktijkgericht of gefocust op de juridische achtergrond. We gaan langs bij lokale werkgroepen, maar doen even goed ons verhaal op studiedagen voor specialisten.

tw_klein305Winnen met overleg

Lokale besturen doen een beroep op Trage Wegen vzw om hun tragewegennetwerk aan te pakken. We helpen ze de wegen in kaart te brengen en organiseren buurtoverleg. Want de mening van de gebruikers is de sleutel tot succes om een lokaal netwerk te herstellen. Trage Wegen vzw treedt op als coach en zoekt mee naar win-winsituaties.

Resultaat: een gedragen herstelplan voor de trage wegen. Suggesties weg per weg. Mooie realisaties, met nieuwe verbindingen en groene stapstenen. Vandaag passen meer dan zeventig gemeenten over heel Vlaanderen deze methodiek succesvol toe.

tw_klein249Wegen bewegen

De kracht van Trage Wegen vzw is zijn geëngageerd netwerk. Trage Wegen vzw verenigt 45 verenigingen. Een spreekbuis voor groepen die vooruit willen met de trage wegen in hun buurt. Recreatie en milieu, letterlijk in beweging. Dat levert soms onverwachte partners op. Waar anders kom je zowel de jeugdbeweging tegen, op stap met de KWB of wandelclub Voetje-voor-voetje?

Elke week organiseren mensen tochten langs trage wegen. Of zoeken ze verlaten veldwegen op. Trage Wegen vzw reikt ze hulpmiddelen aan waardoor hun inspanningen beter doorklinken bij het lokale bestuur.

Een keer per jaar bundelen we alle krachten op de Dag van de Trage Weg. Eind oktober organiseert Trage Wegen vzw samen met Sentiers.be, zijn Waalse tegenhanger, een grootschalig actieweekend. We snoeien en maaien, knippen lintjes en heffen het glas op nieuwe en herstelde paden.

tw_klein187Waar het op staat

Duizenden mensen vragen om meer en betere trage wegen. Voor die achterban neemt Trage Wegen vzw heldere standpunten in. We focussen op de waarden die trage wegen toevoegen aan onze samenleving.

 • We pleiten voor een fijnmazig tragewegennetwerk.
 • We eisen een evenwaardige infrastructuur voor wandelaars en fietsers die de vergelijking doorstaat met de wegen voor Koning Auto.
 • We gaan voor aangename steden en woonbuurten, doordrongen van trage wegen.
 • We willen open ruimte en het patrimonium op het platteland behouden.

Op weg naar de toekomst

De tijd dat trage wegen symbool stonden voor burenruzies, processen en rechtbanken is voorbij. Trage Wegen vzw staat voor een verhaal van kansen en samenwerking. De toon en de inhoud van de berichtgeving verandert. "Schoolkinderen zoeken met klasuitstap trage wegen op" of "Boeren bouwen aan het landschap". Dat vergroot het draagvlak.

Meer en meer gemeenten zetten de stap: wegjes gaan weer open en worden onderhouden. We beseffen dat niet alle conflicten van de baan zijn. Maar het perspectief zit goed: trage wegen zijn en hebben toekomst.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Please wait

Nieuws

 • 28 apr Het kan wel: een doorsteek aansluiten op een straat met geparkeerde auto's

  Of trage wegen gebruikt worden, hangt niet alleen af van de staat van de bedding, ontradende bordjes van het genre "Private eigendom" en blaffende honden. In stedelijke context is het vaak de aansluiting tussen doorsteek en de straat die te wensen over laat. Zo wordt de toegang tot heel wat trage wegen gehinderd door geparkeerde auto's.

 • 28 apr Zet trage wegen in de kijker op de Dag van de Trage Weg 2017

  Kruis 14 en 15 oktober alvast aan in je agenda, want dan trekken we weer massaal de trage wegen op voor de Dag van de Trage Weg. Op het élan van 2016 - meer dan 250 activiteiten! – gaan we ook dit jaar voor een veelzijdig programma dat de trage wegen nog bekender en geliefder maakt in Vlaanderen en Brussel.

  Zin om (ook) dit jaar je schouders onder de campagne te zetten?

  Doe mee en organiseer een activiteit. Alles is mogelijk, zolang het maar op, over of langs trage wegen is: een tocht, cultuur of natuur, sport en spel, terreinwerken of inhuldigingsfeestjes.

  Surf naar www.dagvandetrageweg.be voor meer info en inspiratie, en registreer je activiteit.

  dtwfb01

  Bewaren

Volledig nieuwsoverzicht