Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 

Nieuws (565)

Met stip te noteren in je agenda, in het vakje van zaterdag 15 maart: TW-kwadraat in Torhout, de ontmoetingsdag van Trage Wegen. Een dag voor iedereen die iets meer wil weten over trage wegen. Het is dé place to be om met gelijkgezinden van gedachten te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Je kon er de voorbije maand niet naast kijken: het Autosalon was weer in het land. Naar aanleiding van de tweejaarlijkse hoogmis van de automobiliteit publiceerden Febiac en Touring de resultaten van hun mobiliteitsenquête. Een van de conclusies: de burger vraagt aan de overheid om meer te investeren in het wegennet. (>>> Bron)

Kind & Samenleving zoekt drie gemeenten die willen weten hoe kinderen en tieners hun woonplek beleven. En hoe zij een antwoord kunnen geven op hun noden en wensen. Want een groot deel van Vlaanderen is stad noch platteland. Het is een 'nevelstad' geworden met uitgestrekte verkavelingen, lintbebouwing en fermettes in het groen. 

Een nieuw werkingsjaar is begonnen en we blikken tevreden terug op 2013. Misschien minder spectaculair dan ons jubileumjaar 2012 (waarin we 10 jaar Trage Wegen vzw vierden, het land op z'n kop zetten met Sideways festival, e.d.), maar zéker niet minder dynamisch. Stap voor stap werkten we verder aan het netwerk van trage wegen en dat netwerk mogen we best letterlijk én figuurlijk opvatten.

Je hebt het misschien al gehoord: defensieminister De Crem daagt de organisatie Vredesactie voor de correctionele rechtbank. Waar gaat het over? Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie.

Op 13/5/2008 gaf minister Joke Schauvliege groen licht aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de opstart van een grootschalig “onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling” voor het grondgebied Gooik. Binnenkort stuurt de VLM de resultaten van haar werk van de voorbij 5 jaar naar de minister. Er zijn een aantal toelichtings- en overlegmomenten georganiseerd met inwoners, verenigingen en adviesraden in de Pajotse gemeente, waarbij telkens duidelijk werd dat er absoluut geen draagvlak bestaat voor een ruilverkaveling in Gooik.

Onze collega's van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn op zoek naar een coördinator/netwerkmedewerker. Iets voor jou? Kijk dan zeker eens op >>> www.duurzame-mobiliteit.be. Solliciteren kan tot 15 januari.

Heel wat Vlaamse gemeenten zetten trage wegen in als een middel voor veilige verplaatsingen voor hun voetgangers en fietsers. De vertegenwoordigers van de zes gemeenten in de raad van bestuur van het Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS) hebben daarom aan de Erfgoedcel Leie Schelde gevraagd om de oude naam op te sporen van die wegen.

Straf nieuws van aan de overkant van het Kanaal: vorige maand keurde het parlement van Wales de Active Travel Act goed. Het doel van deze wet: meer burgers vaker aan het wandelen en fietsen krijgen. Dat is goed voor de gezondheid (en voor de sociale zekerheid) en zorgt ervoor dat meer mensen de auto vaker laten staan.

De voorbije zomer kocht de stad Sint-Niklaas een halfopen woning om in de tuin ervan een trage weg aan te leggen. We spraken met Tim De Brabander - deskundige jeugdruimte - over het hoe en waarom van deze actie.

Na meer dan twee jaar stilzwijgen na het studiewerk en de publieksbevraging is het er: het Mobiliteitsplan Vlaanderen, ofwel: het Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen. Tot en met 12 januari 2014 kan iedereen kan zijn opmerkingen en suggesties bij het plan kwijt via de website www.mobiliteitsplanvlaanderen.be. Hier alvast in een notendop wat wij ervan vinden.

Wat is jouw mening over natuur dicht bij huis? Wat denk jij over de bescherming van bedreigde diersoorten, wilde natuur en mooie landschappen? Dat wil Natuurpunt (één van onze lidverenigingen) te weten komen met de Grote Natuurenquête. Met de resultaten stappen we naar de Vlaamse politici. Met de wijzing van het natuurdecreet focust Vlaanderen op de gebieden die door Europa beschermd worden. De gebieden die daarbuiten vallen, zowat 90% van de oppervlakte van Vlaanderen, zouden nog amper middelen krijgen. En de verkiezingen komen er in sneltreinvaart aan.

In het Vlaams-Brabantse Beersel werd onlangs voetweg 40 terug in gebruik genomen. De voetweg verbindt (op de grens van de deelgemeenten Huizingen en Lot) de Menisberg met de Sollenberg. Dit is een officiële buurtweg, ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen, die een korte en veilige dwarsverbinding vormt tussen de woonwijken. 

Sinds deze >>> zomer heeft onze Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Een mijlpaal, want hiermee sneuvelde de gedachte dat een weg enkel en alleen voor auto's bestaat. Een echt succesverhaal, dat hopelijk ook internationale navolging krijgt.

Trage wegen onderhouden is de taak van de gemeente. Maar het gebruik van de trage wegen levendig houden is evenzeer een belangrijke taak van de gemeente. De gemeente Wetteren neemt die alvast erg serieus. Om het wandelaar gemakkelijk te maken, zijn een groot aantal wegen in Wetteren aangeduid met een naambord.

Afgelopen maand lazen we in de nieuwsbrief van Kind & Samenleving een mooi artikel over de herinrichting van een schoolplein in Oostende. We nemen het - met toestemming van auteur Francis Vaningelgem - graag over.  Vele steden en gemeenten denken erover na hoe ze de omgeving van scholen, jeugdvoorzieningen, sportclubs en speelruimten aantrekkelijker, toegankelijker en beter bereikbaar kunnen maken. De buitenruimte van de school integreren in de algemene publieke ruimte is één van de mogelijkheden om hieraan te werken.

Langdurige blootstelling aan fijn stof is nefast voor de gezondheid, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. Dat blijkt uit de European Study of Cohorts for Air Polution Effect (ESCAPE). Dit onderzoek leidde al tot een reeks zorgwekkende conclusies over de gevolgen van fijn stof voor de gezondheid.

Meer en meer wordt er in de verschillende lokale beleidsdomeinen gewerkt met geografische informatie. Om deze te gebruiken had je tot voor kort dure softwarepakketen en dito opleiding nodig. Niet zo met Quantum Gis. Dit is een degelijk, vrij te downloaden gisprogramma waarmee je zowel basisbewerkingen als meer gevorderde analyses kunt uitvoeren.

In deze opleiding leren we jou de beginselen van gis en zetten we jou op weg met QuantumGis.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Please wait