Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 

Nieuws (555)

Na meer dan twee jaar stilzwijgen na het studiewerk en de publieksbevraging is het er: het Mobiliteitsplan Vlaanderen, ofwel: het Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen. Tot en met 12 januari 2014 kan iedereen kan zijn opmerkingen en suggesties bij het plan kwijt via de website www.mobiliteitsplanvlaanderen.be. Hier alvast in een notendop wat wij ervan vinden.

Wat is jouw mening over natuur dicht bij huis? Wat denk jij over de bescherming van bedreigde diersoorten, wilde natuur en mooie landschappen? Dat wil Natuurpunt (één van onze lidverenigingen) te weten komen met de Grote Natuurenquête. Met de resultaten stappen we naar de Vlaamse politici. Met de wijzing van het natuurdecreet focust Vlaanderen op de gebieden die door Europa beschermd worden. De gebieden die daarbuiten vallen, zowat 90% van de oppervlakte van Vlaanderen, zouden nog amper middelen krijgen. En de verkiezingen komen er in sneltreinvaart aan.

In het Vlaams-Brabantse Beersel werd onlangs voetweg 40 terug in gebruik genomen. De voetweg verbindt (op de grens van de deelgemeenten Huizingen en Lot) de Menisberg met de Sollenberg. Dit is een officiële buurtweg, ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen, die een korte en veilige dwarsverbinding vormt tussen de woonwijken. 

Sinds deze >>> zomer heeft onze Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Een mijlpaal, want hiermee sneuvelde de gedachte dat een weg enkel en alleen voor auto's bestaat. Een echt succesverhaal, dat hopelijk ook internationale navolging krijgt.

Trage wegen onderhouden is de taak van de gemeente. Maar het gebruik van de trage wegen levendig houden is evenzeer een belangrijke taak van de gemeente. De gemeente Wetteren neemt die alvast erg serieus. Om het wandelaar gemakkelijk te maken, zijn een groot aantal wegen in Wetteren aangeduid met een naambord.

Afgelopen maand lazen we in de nieuwsbrief van Kind & Samenleving een mooi artikel over de herinrichting van een schoolplein in Oostende. We nemen het - met toestemming van auteur Francis Vaningelgem - graag over.  Vele steden en gemeenten denken erover na hoe ze de omgeving van scholen, jeugdvoorzieningen, sportclubs en speelruimten aantrekkelijker, toegankelijker en beter bereikbaar kunnen maken. De buitenruimte van de school integreren in de algemene publieke ruimte is één van de mogelijkheden om hieraan te werken.

Langdurige blootstelling aan fijn stof is nefast voor de gezondheid, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. Dat blijkt uit de European Study of Cohorts for Air Polution Effect (ESCAPE). Dit onderzoek leidde al tot een reeks zorgwekkende conclusies over de gevolgen van fijn stof voor de gezondheid.

Meer en meer wordt er in de verschillende lokale beleidsdomeinen gewerkt met geografische informatie. Om deze te gebruiken had je tot voor kort dure softwarepakketen en dito opleiding nodig. Niet zo met Quantum Gis. Dit is een degelijk, vrij te downloaden gisprogramma waarmee je zowel basisbewerkingen als meer gevorderde analyses kunt uitvoeren.

In deze opleiding leren we jou de beginselen van gis en zetten we jou op weg met QuantumGis.

Een jaar geleden overleden Renate en Robert, twee van de bezielers van Trage Wegen Dilbeek. Twee schitterende mensen met een groot hart voor de Pedemolen, voor het huisje Montinckx en  voor trage wegen. Robert als molenaar en broodbakker, Renate met schildersfeesten, wandelingen met ezel Joske, het molencafé, ontvangst van schoolkinderen... Mede dankzij Renate en Robert - en hun vaardige pen, handigheid en doorzettingsvermogen - zijn vandaag een 15tal paden weer in gebruik. Trage wegen die enkele jaren geleden niet of nog amper toegankelijk waren.

In Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland, werd een loods gebouwd dwars over voetwegen 46 en 48. Nog voordat het openbaar onderzoek naar de gedeeltelijke afschaffing en verlegging van deze buurtwegen was afgerond.

Verplaatsingen in onze vrije tijd duurzaam maken rendeert: meer beweging, minder milieuvervuiling, een betere gezondheid. Maar ook: duurzaam op uitstap gaan is ook voordelig voor de lokale economie. Deze stelling wordt gestaafd door verschillende buitenlandse studies. In opdracht van het Netwerk Duurzame Mobiliteit verzamelde Trage Wegen vzw een reeks markante cijfers en 16 inspirerende praktijkvoorbeelden uit ons land. Het resultaat: de gids Duurzaam recreatief verkeer in de praktijk. Slimme investeringen, straffe resultaten.

Dit weekend – op 19 en 20 oktober – organiseren verenigingen, gemeentebesturen en vrijwilligers in 130 gemeenten de Dag van de Trage Weg. Meer aandacht voor trage wegen, dat is wat we willen. Trage wegen zijn van cruciaal belang om de mobiliteitsknoop te ontwarren. Door in te zetten op een degelijk netwerk van trage wegen kunnen zachte weggebruikers zich op een veilige en aangename manier verplaatsen.

In Heuvelland wordt er op de Dag van de Trage Weg een activiteit georganiseerd voor ruiters en menners.  Het parcours loopt speciaal die dag over onverharde voet- en buurtwegen.  De Ruiterschool 'Rode Berg' in Westouter dient als uitvalsbasis.

Voor meer info: Annie Vaneeckhoutte, 057/44 48 68

Met een symbolische begrafenis nam Trage Wegen vzw samen met wandelaars en buurtbewoners op 9 oktober afscheid van twee tunnels onder de spoorlijn in Kapelle-op-den-Bos. Infrabel sluit binnenkort de tunnels, waardoor fietsers en voetgangers voortaan een grote omweg moeten maken om van de ene kant van de gemeente naar de andere kant te geraken. Een onbegrijpelijke beslissing waartegen jarenlang verzet niets vermocht.

De Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke ging in het najaar van 2011 van start met de inventarisatie van de trage wegen in deelgemeente Heilig-Kruis. In het voorjaar van 2012 kregen de inwoners er de kans om samen een advies te geven aan het schepencollege, voor elke weg. Dit gebeurde met de begeleiding van Trage Wegen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

De website www.groenspeelweefsel.be is vernieuwd. Die wil Vlaamse gemeenten en provincies aanmoedigen om werk te maken van meer groene speelplekken en verbindingen voor kinderen en jongeren in de dagelijkse woonomgeving. Immers: buiten spelen in het groen lijkt in de woonomgeving van kinderen en jongeren de dag van vandaag niet meer zo vanzelfsprekend. Jeugdwerkers en ouders kunnen op de website terecht voor hun zoektocht naar speelbossen of trage wegen.

Zowat dertig trage wegen hebben de afgelopen weken een naambord gekregen. Daarmee worden ze herkenbaarder voor de wandelaars in de gemeente. De provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant subsidieren gemeenten om trage wegen te beborden.

In het Parlement voelden Stefaan Van Hecke (Groen) en Tangy Veys (Vlaams Belang) de minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) aan de tand over het beleid van Infrabel dat voorziet om tegen 2020 meer dan 200 overwegen af te schaffen. Niet zelden zijn deze gelegen aan trage wegen. De minister gaf een aantal zeer ontnuchterende antwoorden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Please wait