Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 

Nieuws (577)

Met een symbolische actie in Aalst roept Goe Gespeeld! alle Vlaamse gemeenten op om speelplekken toegankelijker en bereikbaarder te maken. Kinderen ondervinden immers meer en meer moeite om zonder toezicht buiten te spelen. De stijgende verkeersonveiligheid is de grootste reden waarom ouders hun kinderen liever niet de straat op sturen.

Vorige maand pakte de gemeente Dilbeek de Speecaertweg in Sint-Martens-Bodegem aan. En wat een verschil! De weg was begin 2007 nog amper toegankelijk, maar kreeg toen (ter gelegenheid van Dilbeek op Wandel) een grondige onderhoudsbeurt. Het bleef echter een probleempad: diezelfde herfst ploegde de boer op enkele plaatsen te ver, een gedeelte bleef erg schuin liggen, er was te weinig onderhoud (was enkel manueel mogelijk, een grasmaaier kon er niet door). Gevolg: onkruid en hoog opschietend gras op het tracé, wandelaars liepen naast het pad op het veld...

Eind april verschijnt een nieuw boek van de hand van Kobe Boussauw (UGent) en Thomas Vanoutrive (UA): Het mobielste land ter wereld - een dialoog over duurzame mobiliteit. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit stelt het boek voor op woensdag 30 april. En knoopt er meteen een debat aan vast. Prof. Dirk Lauwers modereert het gesprek.

Het Mijnwerkerspad in de Vlaamse Ardennen passeerde al een paar keer de revue in het e-zine. Al meer dan een jaar werken we achter de schermen aan een bijzonder erfgoedproject over deze voormalige spoorweg. Hoog tijd om de schatten en verhalen die we op het spoor kwamen met het publiek te delen. Dat doen we met een reizende tentoonstelling en een heleboel activiteiten op, langs en over het Mijnwerkerspad.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde een wetsvoorstel goed waardoor de maximale snelheid op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en/of landbouwvoertuigen beperkt wordt tot 30km/uur.

Op 15 maart verzamelden tragewegenliefhebbers uit alle hoeken van het land in Torhout voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van Trage Wegen vzw. Op het voormiddagprogramma: de Algemene Vergadering waar onze lidorganisaties zich boven over allerhande bestuursdocumenten. En zagen dat het goed was.

Wegen worden wel eens de oudste sporen van de mensheid genoemd. Want mensen hebben zich altijd al verplaatst. Vaak langs vaste trajecten, die na verloop van tijd paden werden. Looplijnen verdichtten tot een weefsel - met kruispunten, herkenningspunten en wegwijzers. Het historisch wegennet is dan ook veel ouder dan de kaarsrechte Romeinse heirwegen waaraan we vaak denken.

Nog een dikke twee weken en 't is weer zover: TW-kwadraat, de ontmoetingsdag van Trage Wegen. Op zaterdag 15 maart is iedereen die iets meer wil weten over trage wegen welkom om met gelijkgezinden van gedachten te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

De ACW-Verkeersplatforms organiseren op 29 maart een open forum in het Provinciehuis in Leuven. Centrale vraag van deze voormiddag: Hoe kan het middenveld beter wegen op het verkeersbeleid? Want nog al te vaak ageren verschillende organisaties in een gemeente los van elkaar in hun strijd voor meer en betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Vaak omdat ze te weinig weten van mekaars initiatieven.

Gavere is één van de acht gemeenten binnen het Plattelandsproject Schelde-Leie van de Vlaamse Landmaatschappij. Naar aanleiding van de ruilverkaveling die in dit gebied gepland wordt, maakte Gavere in 2010-2011 samen met Trage Wegen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen een inventaris op van haar trage wegen.

Vervolgens evalueerden de inwoners kansen en knelpunten in het tragewegennetwerk. Welke wegen moeten beter onderhouden worden? Waar zijn welke randmaatregelen nodig? Waar zijn er nieuwe verbindingen nodig? Aan de hand van de publieksbevraging maakte Trage Wegen vzw een adviesnota voor de hele gemeente. En die nota bleef geen dode letter.

Nu, drie jaar later, is al ongeveer 80% van alle trage wegen in Gavere geopend. Zowel in Gavere zelf, als in de deelgemeenten Asper, Semmerzake, Vurste, Baaigem en Dikkelvenne werden wegen geopend.

Woensdag 5 februari 2014: een belangrijke dag voor de trage wegen in Wallonië. De dag waarop het Waals parlement een nieuw decreet op de gemeentewegen goedkeurde. Een hele omwenteling voor de Waalse buurtwegen en trage wegen. Het nieuwe decreet zal namelijk de wet op de Buurtwegen uit 1841 in Wallonië vervangen.

Het project Sporen in de Tijd nadert stilaan een apotheose: een grensoverschrijdend festival met een reizende tentoonstelling van Zottegem naar Ronse. De hoofdrol is weggelegd voor het Mijnwerkerspad: een bijzonder spoor door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Een verdwenen spoorweg die verder leeft als fiets- en wandelpad.

Met stip te noteren in je agenda, in het vakje van zaterdag 15 maart: TW-kwadraat in Torhout, de ontmoetingsdag van Trage Wegen. Een dag voor iedereen die iets meer wil weten over trage wegen. Het is dé place to be om met gelijkgezinden van gedachten te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Je kon er de voorbije maand niet naast kijken: het Autosalon was weer in het land. Naar aanleiding van de tweejaarlijkse hoogmis van de automobiliteit publiceerden Febiac en Touring de resultaten van hun mobiliteitsenquête. Een van de conclusies: de burger vraagt aan de overheid om meer te investeren in het wegennet. (>>> Bron)

Kind & Samenleving zoekt drie gemeenten die willen weten hoe kinderen en tieners hun woonplek beleven. En hoe zij een antwoord kunnen geven op hun noden en wensen. Want een groot deel van Vlaanderen is stad noch platteland. Het is een 'nevelstad' geworden met uitgestrekte verkavelingen, lintbebouwing en fermettes in het groen. 

Een nieuw werkingsjaar is begonnen en we blikken tevreden terug op 2013. Misschien minder spectaculair dan ons jubileumjaar 2012 (waarin we 10 jaar Trage Wegen vzw vierden, het land op z'n kop zetten met Sideways festival, e.d.), maar zéker niet minder dynamisch. Stap voor stap werkten we verder aan het netwerk van trage wegen en dat netwerk mogen we best letterlijk én figuurlijk opvatten.

Je hebt het misschien al gehoord: defensieminister De Crem daagt de organisatie Vredesactie voor de correctionele rechtbank. Waar gaat het over? Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie.

Op 13/5/2008 gaf minister Joke Schauvliege groen licht aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de opstart van een grootschalig “onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling” voor het grondgebied Gooik. Binnenkort stuurt de VLM de resultaten van haar werk van de voorbij 5 jaar naar de minister. Er zijn een aantal toelichtings- en overlegmomenten georganiseerd met inwoners, verenigingen en adviesraden in de Pajotse gemeente, waarbij telkens duidelijk werd dat er absoluut geen draagvlak bestaat voor een ruilverkaveling in Gooik.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Please wait